Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 4 đi kèm đáp án giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Đề kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. body

B. head

C. stomach

D. mouth

2. A. in front of

B. between

C. next to

D. triangle

3. A. Monday

B. May

C. Wednesday

D. Friday

Exercise 2: Look at the pictures and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

1. ______________________

2. ______________________

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

3. ______________________

4. ______________________

Exercise 3: Match

1. What’s the matter with you?

A. They’re Linda’s glasses

2. Whose glasses are these?

B. She has brown eyes

3. How old is your little brother?

C. I’m cold

4. How many lessons do you have today?

D. He’s three years old

5. What does your sister look like?

E. I have three: Maths, PE and Vietnamese

Exercise 4: Look and read. Write Yes or No

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 21. Joe is playing baseball

2. Josh and Lisa are playing badminton

3. Toby is reading a book

4. Emma is walking

5. Pat is painting a picture

Exercise 5: Look at the picture and write one-word answer

1. What does Anna want to do?

She wants to make a ____________.Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

2. What does she want to do on Christmas Day?

She wants to __________ a song. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

3. What is he wearing?

He is wearing a ___________.Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Exercise 6. Read the conversation and write True or False. 

Phong: Excuse me! Would you like some pasta?

Kim: Just a little please!

Phong: What about something to drink? Would you like some coke?

Kim: Yes, a lot, please. It's my favorite drink.

Phong: Yeah! It is yummy. I like it, too.

Kim: Would you like some chicken, Phong?

Phong: Yes, please.

1. Kim doesn't want any pasta.

2. Kim likes coke.

3. Phong doesn't like coke.

4. Coke is not yummy.

5. Phong would like to eat some chicken.

Exercise 7. Put the word in the correct order:

a) The girl/ than/ the boy./ taller/ is/

…………………………………………………………………………….

b) a /kangaroo./ stronger/ than/ An / is/ elephant/

…………………………………………………………………………….

c) was/ today./ Yesterday / hotter/ than

…………………………………………………………………………….

d) are/ Snakes / snails ./ faster / than /

…………………………………………………………………………….

e) She/ straight, / brown /has / hair /and/ eyes./ brown/

…………………………………………………………………………….

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start số 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

Exercise 2: Look at the pictures and write

1. Pyjamas

2. Watch

3. Listen to music

4. Spider

Exercise 3: Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Exercise 4: Look and read. Write Yes or No

1. No

2. Yes

3. Yes

4. No

5. Yes

Exercise 5: Look at the picture and write one-word answer

1. sandcastle

2. sing

3. hat

Exercise 6. Read the conversation and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Hướng dẫn dịch

Phong: Bạn có muốn một ít mì ống không?

Kim: Cho tớ một chút thôi!

Phong: Thế còn đồ uống thì sao? Bạn có muốn một ít coca - cola không?

Kim: Có, nhiều nhiều một chút nha. Đó là thức uống yêu thích của tớ.

Phong: Ừ! Nó ngon tuyệt. Tớ cũng rất thích nó.

Kim: Bạn có muốn ăn gà không, Phong?

Phong: Có, cảm ơn.

Exercise 7. Put the word in the correct order:

a) The girl/ than/ the boy./ taller/ is/

………The girl is taller than the boy.…………………….

b) a /kangaroo./ stronger/ than/ An / is/ elephant/

…………An elephant is stronger than a kangaroo.……………….

c) was/ today./ Yesterday / hotter/ than/

……………Yesterday is hotter than today.………………….

d) are/ Snakes / snails ./ faster / than /

…………Snakes are faster than snails.…………………….

e) She/ straight, / brown /has / hair /and/ eyes./ brown/

………………She has straight, brown hair and brown eyes. …………………….

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023 - Đề 2, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 - 2023

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đánh giá bài viết
30 12.038
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1

    Xem thêm