Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. body

B. head

C. stomach

D. mouth

2. A. in front of

B. between

C. next to

D. triangle

3. A. Monday

B. May

C. Wednesday

D. Friday

Exercise 2: Look at the pictures and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

1. ______________________

2. ______________________

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

3. ______________________

4. ______________________

Exercise 3: Match

1. What’s the matter with you?

A. They’re Linda’s glasses

2. Whose glasses are these?

B. She has brown eyes

3. How old is your little brother?

C. I’m cold

4. How many lessons do you have today?

D. He’s three years old

5. What does your sister look like?

E. I have three: Maths, PE and Vietnamese

Exercise 4: Look and read. Write Yes or No

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 21. Joe is playing baseball

2. Josh and Lisa are playing badminton

3. Toby is reading a book

4. Emma is walking

5. Pat is painting a picture

Exercise 5: Look at the picture and write one-word answer

1. What does Anna want to do?

She wants to make a ____________.Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

2. What does she want to do on Christmas Day?

She wants to __________ a song. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

3. What is he wearing?

He is wearing a ___________.Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start số 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

Exercise 2: Look at the pictures and write

1. Pyjamas

2. Watch

3. Listen to music

4. Spider

Exercise 3: Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Exercise 4: Look and read. Write Yes or No

1. No

2. Yes

3. Yes

4. No

5. Yes

Exercise 5: Look at the picture and write one-word answer

1. sandcastle

2. sing

3. hat

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 3.097
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm