Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Soạn bài Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì lớp 9 Chân trời sáng tạo

Soạn văn 9 Tập 1 trang 136 Chân trời sáng tạo

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Suy ngẫm và phản hồi Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

Câu 1 trang 138 Ngữ Văn 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Theo tác giả bài viết, kết thúc của truyện cổ tích thần kì phản ánh ước mơ gì của quần chúng nhân dân? (Những) ước mơ ấy thường được thể hiện như thế nào qua cách kết thúc của truyện cổ tích thần kì?

Trả lời:

- Theo tác giả bài viết, kết thúc của truyện cổ tích thần kì phản ánh những ước mơ hướng tới những thứ mà người lao động không bao giờ có được trong xã hội cũ, trong cuộc sống hiện thực

- (Những) ước mơ ấy thường được thể hiện qua việc: các câu chuyện đều kết thúc bằng mô-tip nhân vật kết hôn, lên ngôi, sống hạnh phúc và cảnh vật, cuộc sống xung quanh cũng thay đổi, tương sáng - thay đổi về cả đời sống tinh thần và vật chất

Câu 2 trang 138 Ngữ Văn 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Bàn về kiểu nhân vật đội lốt người xấu xí, tác giả bài viết cho rằng: Đạo đức, tài năng của kiểu nhân vật đội lốt người xấu xí là động lực giúp họ khôi phục sự tương ứng hài hòa giữa cái bên trong tốt đẹp với cái bên ngoài. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Chọn ví dụ từ một truyện cổ tích thần kì đã học để làm rõ quan điểm của em.

Đang cập nhật...

Câu 3 trang 138 Ngữ Văn 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cách thể hiện khát vọng công lí trong văn bản “Thúy Kiều báo ân, báo oán” có gì tương đồng và khác biệt so với cách thể hiện khát vọng này trong truyện cổ tích thần kì?

Trả lời:

Thúy Kiều báo ân, báo oánTruyện cổ tích thần kì
Tương đồng- Khát vọng công lý được thể hiện qua cuộc đấu tranh chống lại cái ác, dành lại công bằng cho bản thân
Khác biệt- Để thực hiện khát vọng công lý, nhân vật được một anh hùng đứng ra giúp đỡ - anh hùng là con người có thật- Để thực hiện khát vọng công lý, nhân vật dựa vào ông bụt bà tiên hoặc các đồ vật có phép thuật thần kì - không có thật
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Soạn văn 9 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm