Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (truyện thơ) lớp 9 Chân trời sáng tạo

Soạn văn 9 Tập 1 trang 142 Chân trời sáng tạo

Đề bài: Viết bài giới thiệu về Vẻ đẹp của truyện thơ Việt Nam là một trong số những hoạt động mà Câu lạc bộ Văn học trường em tổ chức nhằm khuyến khích học sinh tìm hiểu truyện thơ dân tộc. Để hưởng ứng hoạt động ấy, em hãy chọn một đoạn trích trong một truyện thơ mà mình yêu thích để viết bài phân tích và gửi cho câu lạc bộ.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

 1. Tìm các câu văn thể hiện luận điểm của bài viết.
 2. Bài viết đã phân tích những nét đặc sắc nào về nghệ thuật của đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều?
 3. Nội dung chủ đề của đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều được phân tích qua những phương diện nào? Cần chú ý điều gì khi phân tích chủ đề của một truyện thơ?
 4. Các đoạn văn trong bài viết thường được viết theo kiểu đoạn văn gì? Trình bày tác dụng của cách viết đó.
 5. Xác định các phương tiện và phép liên kết được sử dụng trong bài viết và nêu tác dụng của chúng.
 6. Từ bài văn trên, em rút ra điều gì cần lưu ý khi phân tích đoạn trích của một truyện thơ?

Trả lời:

1. Các câu văn thể hiện luận điểm của bài viết là:

 • "Hình thức nghệ thuật của đoạn trích còn hấp dẫn người đọc ở sự kết hợp tài tình giữa yếu tố tự sự và trữ tình."
 • "Bên cạnh đó, đoạn trích còn thể hiện chủ đề tiêu biểu cho giá trị nội dung của Truyện Kiều: bức tranh hiện thực của một xã hội tha hóa vì đồng tiền và tấm lòng nhân đạo sâu sắc của tác giả"

2. Những nét đặc sắc nào về nghệ thuật của đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều được phân tích trong bài viết:

 • Khắc họa sinh động chân dung nhân vật bằng bút pháp tả thực
 • Kết hợp uyển chuyển giữa yếu tố tự sự với trữ tình để tạo nên những nét đặc sắc về đặc trưng thể loại

3.

- Nội dung chủ đề của đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều được phân tích qua những phương diện sau:

 • Phản ánh chân thực bức tranh xã hội đương thời
 • Tố cáo mặt trái của đồng tiền và những thế lực bạo tàn đã chà đạp lên mọi giá trị
 • Thể hiện niềm thương cảm, xót xa cho tình cảnh tội nghiệp của con người

- Những điều cần chú ý khi phân tích chủ đề của một truyện thơ:

 • Cần chú ý về bối xảnh xã hội, lịch sử khi truyện thơ được sáng tác
 • Cần chú ý về các nhân vật và giá trị của các nhân vật cùng tầng lớp nhân dân mà nhân vật đó đại biểu

4.

- Các đoạn văn trong bài viết thường được viết theo kiểu đoạn văn: diễn dịch (câu chủ đề - luận điểm chính nằm ở đầu đoạn, sau đó là các lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ luận điểm đã nêu)

- Tác dụng của cách viết đó: giúp người đọc nắm được nội dung chính của đoạn trước khi đọc, từ đó dễ nắm bắt và thấu hiểu được những nội dung bên trong đoạn văn

Đang cập nhật...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Soạn văn 9 Chân trời sáng tạo

  Xem thêm