Bài tập Word Form lớp 9 Unit 4

Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 9 Unit 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Teen Stress and Pressure ở Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Word Form lớp 9 giữa kì 1 năm 2020 - 2021 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 4, có đáp án giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 9 Unit 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write the correct form of the word in brackets

1. Asa businessman, he couldn’t imagine real poverty.(wealth)

2. I think Tom and Mary have known each other since their ___________. (child)

3. I can never make up stories – I have absolutely no . (imagine)

4. I feel really tired after spending a _______ night studying. (sleep)

5. People who are lack the basic reading and writing skills. (literate)

6. My brother feels ___________ when he’s playing the guitar. (relax)

7. Overeating is surely the main cause of . (obese)

8. I found the ending of the novel a bit . (believe)

9. Between 11 and 13 years of age, the adolescence’s brain experiences rapid _________ of nerve cells. (grow)

10. People didn’t pay much attention to appearance a decade ago. (physic)

11. Today, and loyalty mean nothing in the workplace.(senior)

12. We all ___________ with you when we heard that you failed the driving test again. (sympathy)

13. She appears to actually like the man, which I find . (credible)

14. This approach can help identify common and their causes.(behave)

15. __________ couples do not have the same rights as married couples.(marry)

16. When you grow up, you’ll feel you want more ________ and responsibility. (depend)

17. Lan was upset because her parents _________ her. (understand)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 9 Unit 4

Write the correct form of the word in brackets

1. Asa wealthy businessman, he couldn’t imagine real poverty.(wealth)

2. I think Tom and Mary have known each other since their _____childhood______. (child)

3. I can never make up stories – I have absolutely no _____imagination______ . (imagine)

4. I feel really tired after spending a ___sleepless____ night studying. (sleep)

5. People who are___illiterate_______lack the basic reading and writing skills. (literate)

6. My brother feels ____relaxed_______ when he’s playing the guitar. (relax)

7. Overeating is surely the main cause of obesity . (obese)

8. I found the ending of the novel a bit_________unbelievable_____. (believe)

9. Between 11 and 13 years of age, the adolescence’s brain experiences rapid ____growth_____ of nerve cells. (grow)

10. People didn’t pay much attention to physical appearance a decade ago. (physic)

11. Today, seniority and loyalty mean nothing in the workplace.(senior)

12. We all ____sympathized_______ with you when we heard that you failed the driving test again. (sympathy)

13. She appears to actually like the man, which I find incredible . (credible)

14. This approach can help identify common behaviors and their causes.(behave)

15. ___Unmarried_______ couples do not have the same rights as married couples.(marry)

16. When you grow up, you’ll feel you want more ___independence_____ and responsibility. (depend)

17.Lan was upset because her parents ____misunderstood_____ her. (understand)

Xem tiếp: Bài tập Word Form lớp 9 Unit 5 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 9 Unit 4. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập Word Form lớp 9 giữa kì 1 năm 2020 - 2021, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 543
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm