Writing a description of how children in the past studied without technology

Writing a description of how children in the past studied without technology do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 9 hay và miễn phí tại: Nhóm Tiếng Anh THCS

Writing a description of how children in the past studied without technology

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how children in the past studied without technology

I. Dàn ý chi tiết

Đây là những gợi ý về cách viết miêu tả ngắn về loại phương tiện học tập hiện có nhưng mà trong quá khứ học sinh học mà không cần loại phương tiện này

- What facility it is (Phương tiện ấy là gì?)

=> Projector (máy chiếu), USB, computer (máy tính),…

- What it is used for (Nó được dùng để làm gì?)

- How students did the job in the past when they didn’t have it (Học sinh thời đó học như thế nào khi không có những thiết bị này?)

- How you feel about the change (Bạn cảm thấy như thế nào về sự thay đổi nay?)

II. Bài viết tham khảo

Bài viết số 1: Máy chiếu

Students didn’t have a chance of studying with projectors twenty years ago. Nowadays, these devices have been widely used for displaying presentations in classrooms. In the past, most teacher relied solely on books and blackboards, however the method made students feel boring and hardly focus on the lessons. Moreover, some pictures, drawings or objects used for illustration were not big enough for all students to see clearly, which led them to crowd into a place to see these pictures. Apparently, modern projectors connected to computers allow teachers to deliver lessons effectively through vivid presentations and get students more involved in the learning process. To sum up, projectors is one of the most effective studying devices for both teachers and students.

Hướng dẫn dịch:

Hai mươi năm trước, học sinh không có cơ hội học tập bằng máy chiếu. Ngày nay, thiết bị này được sử dụng phổ biến cho việc trình chiếu bài giảng trên lớp học. Trong quá khứ, hầu hết giáo viên chỉ dạy duy nhất trên sách giáo khoa và bảng đen, tuy nhiên phương pháp này khiến học sinh cảm thấy chán và mất tập trung trong các tiết học. Hơn nữa, một vài tranh ảnh hay đồ vật được sử dụng để minh họa không đủ to để học sinh nhìn rõ, điều này khiến họ phải tập trung đông lại một chỗ để xem. Hiện nay, máy chiếu hiện đại được kết nối với máy tính cho phép giáo viên truyền tải bài học một cách hiệu quả thông qua các bản trình chiếu sinh động và khiến học sinh thích thú trong quá trình học, Tóm lại, máy chiếu là một trong những công cụ học tập hiệu quả nhất cho giáo viên lẫn học sinh.

Bài viết số 2: USB

Student twenty years ago never knew about the amazing benefits of USB. That’s why people collected and bought lots of books, pictures or magazines, which made them waste lots of money and not enough space to contain these items in their houses. Furthermore, when the items were lost, they had to do or buy it again. Nowadays, USB is invented to solve the problem. USB can store thousands of materials without worrying about being lost. Even users can restore materials in short time. When learning, USB brings many advantages. Learners can find materials that they restore without going to library. Finally, USB is an important device in studies.

Hướng dẫn dich:

Học sinh hai mươi năm trước không bao giờ biết đến những lợi ích thú vị của USB. Đó là lý do tại sao họ đã sưu tầm và mua rất nhiều sách, tranh ảnh và tạp chí, điều này khiến cho họ tốn rất nhiều tiền bạc và không đủ diện tích ở nhà để chứa những đồ vật này. Hơn nữa, nếu như những đồ vật này bị mất thì họ chỉ có cách làm lại hoặc mua lại chúng. Nhưng ngày nay, USB đã được phát minh và giải quyết những vấn đề này. USB giúp người dùng lưu trữ hàng trăm tài liệu mà không lo bị mất hay thất lạc. Thậm chí người sử dụng có thể phục hồi tài liệu trong thời gian ngắn. Khi học tập, USB mang lợi sự tiện lợi cho người học, họ có thể tìm nhiều tài liệu mà họ đã lưu trữ cùng 1 lúc mà không cần tốn thời gian đến thư viện. Cuối cùng, USB là thiết bị quan trọng trong học tập

Bài viết số 3: Internet

One of useful learning facilities that was not available twenty years ago is possibly Internet. In the past, to prepare an assignment, students have to spend much time on reading and sorting information in the school library. Furthermore, they had to meet face-to-face their teacher to communicate related information. However, Internet was invented to reduce these disadvantages. Learners can surf the Internet and find information in few seconds. Moreover, they can communicate with their teacher through face time in the Internet, which leads to save time and enhance their studying quality. Internet is considered as one of the important inventions in the human beings.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những thiết bị học tập hữu ích mà không có sẵn cách đây hai mươi năm có thể là Internet. Trong quá khứ, để chuẩn bị cho một bài luận văn, học sinh phải tốn nhiều thời gian để lên thư viện đọc tài liệu và chắt lọc thông tin. Sau đó, họ phải gặp trực tiếp giáo viên để trao đổi về những điều liên quan đến bài luận. Tuy nhiên, Internet ra đời đã giúp giải quyết những sự bất tiện này. Người học có thể lướt web và tìm kiếm thông tin chỉ trong vài giây. Hơn thế nữa, họ có thể trao đổi với người hướng dẫn thông qua Internet. Điều này giúp cho tiết kiệm thời gian và người học có thể nâng cao chất lượng học tập một cách tốt hơn. Internet được coi là phát minh vĩ đại nhất của loài người.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Writing a description of how children in the past studied without technology. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.805
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm