Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This Is My House

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Mời các bạn học sinh tham khảo làm Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This Is My House sau đây để ôn tập và củng cố kiến thức môn Tiếng Anh. Hi vọng đây sẽ là tài liệu học Tiếng Anh hay và hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Chúc các bạn học tập tốt!

 • A. PHONICS AND VOCABULARY
 • Complete and say aloud.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This Is My House
 • a. ba_room
  th
 • b. kit_en
  ch
 • B. SENTENCE PATTERNS
 • Read and match.
  1. This is my a. over there.
  2. There's garden b. garage?
  3. The living room c. house.
  4. Is there a d. is large.
 • 1.
  Điền a, b, c hoặc d.
  c
 • 2.
  Điền a, b, c hoặc d.
  a
 • 3.
  Điền a, b, c hoặc d.
  d
 • 4.
  Điền a, b, c hoặc d.
  b
 • Put the words in order. Then read aloud.
 • 1. over/ there/ garden/ a/ is/ there/ .
  There is a garden over there.
 • 2. nice/ house/ is/ the/ very/ .
  The house is very nice.
 • 3. there/ is/ garage/ a/ near/ house/ the/ .
  There is a garage near the house.
 • 4. house/ is/ colour/ your/ what/ .
  What colour is your house?
 • C. READING
 • Read and complete.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This Is My House
 • 1.
  house
 • 2.
  big
 • 3.
  there's
 • 4.
  very
 • 5.
  behind
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
55 3.237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm