Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Minh Tân, Hà Nội năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Minh Tân, Hà Nội năm 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra cuối học kì I lớp 9 có ma trận và đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng giải đề thi môn Sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG THCS MINH TÂN

1. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 – 2021

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

C/độ thấp

C/độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Thành tựu của LX 1950 – những năm 70 TK XX.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C1

0,25đ

1

0,25đ

Chủ đề 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

Phong trào giải phóng dân tộc

Hiểu vì sao có sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Hiểu biết về ASEAN

Suy luận để tìm ra “Lục địa bùng cháy” là ở đâu.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C13

0.75

C2,c13

0,5đ

C1

2,5đ

C3

0,25đ

5

40%

Chủ đề 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.

Hiến pháp mới của NB;

Nhận biết liên minh EU

Thành lập cộng đồng kinh tế châu âu

Hiểu về chính sách đối ngoại của Mĩ

Nguyên nhân sự phát triển thần kì của NB.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C5; C6

0,5đ

C4

0,25đ

C3

2,5đ

4

3,25đ

32,5%

Chủ đề 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay.

Tình hình TG sau chiến tranh

Hiểu về hội nghi Ianta

Nhiệm vụ của Liên hợp quốc

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C7

0,25đ

C8,c14

1,25đ

3

1,5đ

15%

Chủ đề 5: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Thành tựu quan trọng của TK XX

Nước khởi đầu cuộc Cm KHKT

Suy luận tìm trong đời sống vật liệu, nguồn năng lượng mới, quan trọng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C9

0,25đ

C12

0,25đ

C10; C11

0,5đ

4

10%

T/số câu

T/số điểm

Tỉ lệ

6

20%

5

2.25đ

20.25%

2

50%

3

0,75đ

7,5%

16

10đ

100%

Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề; Ngôn ngữ; Suy nghĩ sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; Nhận xét đánh giá, liên hệ thực tế .

2. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 – 2021

I. Trắc nghiệm: (5đ)

Hãy khoanh tròn đáp án cho ý trả lời đúng nhất. (0.25 đ/câu)

1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:

A. Mĩ                       B. Liên Xô

C. Anh                     D. Nhật Bản

2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời gian nào?

A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.            B. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX.            D. Giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào:

A. Châu Á                          B. Châu Âu

C. Châu Phi                       D. Mĩ La-tinh

4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược:

A. Hòa bình                     B. Trung lập

C. Toàn cầu                     D. Trung lập tích cực

5. Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới vào năm nào?

A. 1945                            B. 1946

C. 1950                             D. 1960

6. “Liên minh châu Âu” (EU) là tổ chức:

A. Liên kết kinh tế - văn hóa                     B. Liên minh kinh tế - chính trị

C. Liên minh văn hóa - chính trị                 D. Liên minh quân sự - chính trị

7. Đặc trưng quan trọng nhất của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Chia thành hai phe, hai cực                   B. Hòa bình, hòa nhập

C. Chia thành ba phe, hai cực                    D. Xu thế toàn cầu hóa.

8. Hội nghị I-an-ta diễn ra tại:

A. Anh                             B. Pháp

C. Liên Xô                      D. Hà Lan

9. Thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX là:

A. Bản đồ gen người

B. Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính.

C. Máy tính điện tử

D. Cả ba thành tựu trên.

10. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là:

A. Gió                                       B. Thủy triều

C. Mặt trời                                 D. Nguyên tử

11. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống là:

A. Nhôm                                         B. Sắt

C. Chất dẻo Pô-li-me                      D. Đồng.

12. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật là:

A. Anh                                        B. Liên Xô

C. Nhật Bản                                D. Mĩ

13. Nối cột thời gian (A) với cột sự kiện (B) sao cho phù hợp? (1 đ)

A

B

A=>B

1/ 17-8-1945

a/ Thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

1=>

2/ 12-10-1945

b/ In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập

2=>

3/ 25-3-1957

c/ Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va

3=>

4/ 1-10-1949

d/ Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)

4=>

đ/ Lào tuyên bố độc lập

14. Điền nội dung thích hợp vào nhiêm vụ của Liên hợp quốc (1đ)

Nhiên vụ chính của Liên hợp quốc là (1)............................................................... phát triển mối quan hệ (2)............................................................. trên cơ sở tôn trọng (3) ..................................................................... thực hiện (4) ...................................................... về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

II/ Tự luận (5đ)

Câu 1. (2.5 điểm) Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động là gì? Hiện nay có bao nhiêu nước?

Câu 2. (2.5 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

3. Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm).

CÂU

ĐÁP ÁN

BIỂU ĐIỂM

1

B

0.25đ

2

A

0.25đ

3

D

0,25đ

4

C

0,25đ

5

B

0,25đ

6

B

0,25đ

7

A

0,25đ

8

C

0,25đ

9

C

0,25đ

10

D

0,25đ

11

C

0,25đ

12

D

0,25đ

13/ (1đ): Nối đúng mỗi cột được (0,25đ): 1=>b , 2=> đ , 3=>d, 4=>a

14/ (1đ): Điền vào chỗ trống đúng mỗi câu được (0,25 đ):

1. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.                2. Hữu nghị giữa các dân tộc

3. độc lập, chủ quyền của các dân tộc.                4. Sự hợp tác quốc tế

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

1

(2.5đ)

Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động là gì? Hiện nay có bao nhiêu nước?

- Hoàn cảnh:

+ Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á có nhu cầu hợp tác phát triển.

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

+ Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

- Mục tiêu của ASEAN là tiến hành hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

- Hiện nay ASEAN gồm 10 nước

0.25

0.25

0.75

0.75

0.5

2

(2.5đ)

Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên;

- Sự quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti;

- Vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của Chính phủ Nhật Bản.

- Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

- Chi phí quốc phòng thấp.

- Tận dụng các yếu tố ở bên ngoài.

0.5

0,25

0.5

0.25

0.25

0.25

---------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Minh Tân, Hà Nội năm 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm