Giáo án môn Ngữ văn lớp 6 bài 123

Giáo án môn Ngữ văn lớp 6

Giáo án môn Ngữ văn lớp 6 bài 123: Chương trình địa phương được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Vẻ đẹp,ý nghĩa của một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện các bước chuẩn bị và trình bày nội dung về di tích lịch sử (danh lam thắng cảnh) ở địa phương.
  • Quan sát, tìm hiểu, ghi chép thông tin cụ thể về đối tượng.
  • Trình bày trước tập thể.

3. Thái độ:- Bước đầu biết bày tỏ thái độ cảm nghĩ của mình về những vấn đề đó bằng một văn bản ngắn.

II. Chuẩn bị:

  • GV: Tài liệu về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tuyên Quang.
  • HS: Chuẩn bị theo yêu cầu SGK.

III. Tiến trình tổ chức dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp trong giờ.

2. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

HĐ1:Báo cáo kết quả tìm hiểu

- HS lên báo cáo kết quả tìm hiểu của tổ:

+ Các vấn đề của địa phương được tìm hiểu

+ Những di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh địa phương.

HĐ2:Trình bày trước lớp

- HS có bài viết tốt trình bày trước lớp

(Chọn những bài viết về những vấn đề khác nhau)

- Nhận xét

+ Nội dung vấn đề trình bày

+ Diễn đạt đã mạch lạc, rõ ràng chưa?

HĐ3. Tổng kết

- GV tổng kết các vấn đề HS trình bày

- GV nhận xét chung

? Muốn thực hiện tốt bài văn viết về một vấn đề của địa phương, em cần chú ý điều gì?

(Nghiên cứu thực tế, tìm vấn đề thích hợp để viết, tìm phương thức biểu đạt phù hợp, diến đạt trong sáng, rõ ràng, mạch lạc...)

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM HIỂU

II. TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

III. TỔNG KẾT

Đánh giá bài viết
1 455
Sắp xếp theo

Giáo án Ngữ văn lớp 6

Xem thêm