Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm học 2018 - 2019 - Đề 2 có bảng ma trận kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.
Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm