Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 11: This is my family

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 11

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 11: This is my family do VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp bao gồm ngữ pháp trọng tâm của bài cùng lời dịch chi tiết, ví dụ cụ thể giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 11

Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới:

Hỏi: Who's that?

Ai thế?/ Đó là ai vậy?

Trả lời: That's my brother.

Đó là anh trai mình.

* Chú ý: "Who's" là từ viết tắt của "Who is", "That's" là từ viết tắt của "That is".

Đánh giá bài viết
1 7.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm