Điểm chuẩn trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị LCH các năm

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường Sĩ quan chính Trị năm 2018 là 565 chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển của nhà trường dựa trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị năm 2018

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

7310202

Thí sinh Nam miền Bắc

C00, A00, D01

25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50.

2

7310202

Thí sinh Nam miền Nam

C00, A00, D01

24

Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

3

7310202

Thí sinh Nam miền Bắc

C00, A00, D01

18.35

Thí sinh mức 18,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60

4

7310202

Thí sinh Nam miền Nam

C00, A00, D01

19.65

5

7310202

Thí sinh Nam miền Bắc

C00, A00, D01

21.05

6

7310202

Thí sinh Nam miền Nam

C00, A00, D01

19.8

Phương án tuyển sinh của trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trường sĩ quan chính trị là 639, trong đó trường dành 415 chỉ tiêu phía Bắc.

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu: 639

- Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 069 695 167;

- Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn.

Đào tạo đại học quân sự

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

7310202

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, Hóa

3. Toán, Văn, tiếng Anh

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

415

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

249

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

125

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

41

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

224

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

135

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

67

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

22

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trong cả nước (63 tỉnh, TP);

- Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc;

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn tiêng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam - Bắc. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 26 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

Đánh giá bài viết
1 247
Sắp xếp theo

    Điểm chuẩn Đại học - Cao đẳng

    Xem thêm