Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM SPS các năm

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM thông báo tuyển sinh trong cả nước 3780 chỉ tiêu cho 36 ngành học. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Năm 2017, mức điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư Phạm Toán học 26,25 điểm chuẩn thấp nhất 15,5 điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM năm 2018

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Khối ngành Sư phạm

---

2

7140114

Quản lý Giáo dục

A00; C00; D01

18.5

3

7140201

Giáo dục Mầm non

M00

20.5

4

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00; A0 1; D01

19.75

5

7140203

Giáo dục Đặc biệt

C00; D01

17.75

6

7140205

Giáo dục Chính trị

C00;C19; D01

19.75

7

7140206

Giáo dục Thể chất

T00; T02

18

8

7140209

Sư phạm Toán học

A00; A01

22.25

9

7140210

Sư phạm Tin học

A00; A01

17

10

7140211

Sư phạm Vật lý

A00; A01; C01

21

11

7140212

Sư phạm Hoá học

A00; B00; D07

21.8

12

7140213

Sư phạm Sinh học

B00; D08

20

13

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00; D01; D78

21.5

14

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00; D14

19.75

15

7140219

Sư phạm Địa lý

C00; C04

20

16

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

D01

22.55

17

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

D01; D02; D78; D80

17.05

18

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

D01; D03

18.05

19

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D01; D04

20.25

20

Khối ngoài Sư phạm

---

21

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01

21.55

22

7220202

Ngôn ngữ Nga

D01; D02; D78; D80

16.05

23

7220203

Ngôn ngữ Pháp

D03; D01

17.75

24

7220204

Ngôn ngữ Trang Quốc

D01; D04

20.25

25

7220209

Ngôn ngữ Nhật

D01; D06

20.75

26

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D01; D78; D96

21.25

27

7229030

Văn học

C00; D01; D78

18.5

28

7310401

Tâm lý học

B00; C00; D01

20.75

29

7310403

Tâm lý học giáo dục

A00; C00; D01

17.5

30

7310501

Địa lý học

D10; D15

16

31

7310601

Quốc tế học

D01; D14; D78

18.75

32

7310630

Việt Nam học

C00; D14

20

33

7440102

Vật lý học

A00; A0 1

16

34

7440112

Hoá học

A00; B00; D07

18

35

7480201

Công nghệ thông tin

A00; A01

17

36

7760101

Công tác xã hội

A00; C00; D01

17.25

Phương án tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm TP HCM năm 2019

Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện xét tuyển năm 2019, theo đó trường chỉ xét tuyển thí sinh cao từ 1,55m trở lên đối với ngành giáo dục thể chất.

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp

Điểm xét tuyển của các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển là như nhau.

Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng kí của thí sinh.

Điều kiện xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất:

+ Nam: cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên;

+ Nữ: cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM 2019:

Phương án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2019:

- Phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển: áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Mầm non;

- Phương thức xét tuyển: áp dụng cho các ngành còn lại.

Cụ thể:

1. Xét tuyển

1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2019. Phương thức tuyển sinh này chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án:

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 môn hoặc 03 bài thi từ 05 bài thi của kì thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển.

1.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (xét tuyển theo học bạ). Phương thức tuyển sinh này chiếm tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án:

Với mỗi ngành học, xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn học lớp 12 THPT năm học 2018 - 2019 (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia như ở phương thức 2.3.1.1).

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn của 03 môn học lớp 12 THPT năm học 2018 - 2019 (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển.

2. Kết hợp xét tuyển và thi tuyển

2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án:

- Trường chọn 02 môn (bài) thi của kì thi THPT Quốc gia năm 2019 và 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 02 môn thi THPT Quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn đăng kí xét tuyển) với điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển.

2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án:

- Trường chọn 02 môn học ở lớp 12 THPT năm học 2018 - 2019 (tương ứng với tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn học của 02 môn học lớp 12 THPT năm học 2018 - 2019 (tương ứng với tổ hợp môn đăng kí xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển.

Môn thi năng khiếu của ngành Giáo dục Thể chất: Chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ.

Môn thi năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non: Đọc - kể diễn cảm, hát.

Đánh giá bài viết
1 375
Sắp xếp theo

Điểm chuẩn Đại học - Cao đẳng

Xem thêm