Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngắn gọn

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Soạn văn 12 bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12 đạt hiệu quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

1. Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngắn gọn mẫu 1

Dưới đây là Soạn văn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí bản rút gọn, kích vào đây nếu bạn muốn tham khảo Soạn văn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí bản đầy đủ.

1.1. Câu 1 (trang 21 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)

a, Vấn đề nghị luận: phẩm chất văn hóa trong mỗi con người.

Có thể đặt tên văn bản: Văn hóa và ứng xử văn hóa, Văn hóa của con người...

- Giải thích: văn hóa là gì?

- Phân tích các khía cạnh của văn hóa.

- Bình luận: sự cần thiết phải có văn hóa

b. Tác giả sử dụng các thao tác lập luận.

+ Giải thích + chứng minh.

+ Phân tích + bình luận.

+ Đoạn từ đầu đến "hạn chế về trí tuệ và văn hoá": Giải thích + khẳng định vấn đề (chứng minh).

+ Những đoạn còn lại là thao tác bình luận.

+ Cách diễn đạt rõ ràng, giàu hình ảnh.

c. Cách diễn đạt của văn bản rất sinh động, luôi cuốn: sử dụng hàng loạt câu hỏi tu từ, kết thúc văn bản, trích dẫn thơ Hi Lạp vừa tóm lược các luận điểm, vừa tạo ấn tượng với người đọc.

1.2. Câu 2 (trang 22 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)

1. Mở vài: dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận.

2. Thân bài

- Giải thích lí tưởng là gì?

- Phân tích vai trò, giá trị của lí tưởng: ngọn đèn chỉ dẫn lối sống cho con người. (Lấy dẫn chứng).

- Bình luận: Vì sao sống cần có lí tưởng?

- Suy nghĩ của bản thân đối với ý kiến của nhà văn. Từ đó liên hệ với bản thân (lựa chọn và phấn đấu cho lí tưởng).

3. Kết bài

- Khẳng định vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người.

2. Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngắn gọn mẫu 2

2.1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

Ghi nhớ SGK Ngữ văn 12 trang 21.

2.2. Luyện tập

Bài 1 (trang 21 sgk ngữ văn 12 tập 1)

a, Vấn đề mà tổng thống Ấn Độ Nê-ru nêu ra là văn hóa và những biểu hiện ở con người.

Có thể đặt tên: Con người văn hóa

b, Thao tác lập luận:

+ Giải thích+ chứng minh

+ Phân tích + bình luận

+ Cách diễn đạt rõ ràng, giàu hình tượng

Bài 2 (trang 22 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tìm hiểu đề: Nêu suy nghĩ về vai trò lý tưởng đối với mọi người, lý tưởng cá nhân mình

+ Lý tưởng là ngọn đèn soi đường, không có nó thì không có cuộc sống

+ Nâng vai trò của lí tưởng lên tầm cao ý nghĩa của cuộc sống

+ Giải thích quan hệ lí tưởng và ngọn đèn

Phương pháp nghị luận: Phân tích, giải thích, bình luận, chứng minh

- Phạm vi tư liệu: Cuộc sống

Lập dàn ý

MB: Giới thiệu, dẫn dắt tư tưởng, đạo lý cần nghị luận

TB: Giải thích bàn luận về ý nghĩa câu nói Lep Tôn-x tôi

+ Lí tưởng là đích con người hướng tới

+ Cuộc sống ở trong câu nói chỉ giá trị sống trên cõi đời của mỗi người

+ Lý tưởng là ngọn đèn chủ đường”: lí tưởng thì hành động của con người không có phương hướng, lạc đường

+ Suy nghĩ về vai trò lý tưởng đối với cuộc sống của con người

+ Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ, có thể làm lại cuộc đời của một người và nhiều người

+ Lý tưởng sóng đẹp đẽ, tạo ra sự sáng tạo, niềm vui cuộc sống

- Bình luận câu nói của Lép Tôn-x tôi:

+ Con người sống phải biết lựa chọn lí tưởng và có hướng phấn đấu

+ Mỗi học sinh cần xác định rõ ràng mục tiêu, lý tưởng

KB: Khái quát lại vấn đề. Nêu bài học nhận thức cho bản thân

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Soạn văn lớp 12: Soạn văn 12 bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu soạn bài lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12, các tài liệu môn Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.050
Sắp xếp theo

    Soạn Văn Lớp 12 (ngắn nhất)

    Xem thêm