Tổng hợp các cấu trúc viết lại câu phổ biến trong Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com hướng dẫn các bạn học sinh các trường hợp viết lại câu trong tiếng Anh và 100 cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thông dụng với các dạng đảo từ chủ động chuyển sang bị động, đảo từ trực tiếp chuyển sang gián tiếp, một số đặc tính của đảo ngữ.

Thi THPT Quốc Gia

Xem thêm