Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 được biên tập theo SGK Let's Learn 4 học kì 1 giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Read and circle:

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

II. Choose and write:

I’m; For; Old; you

Andy: Happy birthday, Jenny! How ……1…..are you?

Kate:……2…….seven years old.

Andy: This is……3…you.

Kate: Thank…4…….

III. Write:

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

IV. Connect:

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

I. Read and circle:

1 - B. No, they aren’t.

2 - A. Yes, they are.

3 - B. No, they aren’t.

4 - A. Yes, they are.

II. Choose and write:

1 - old

2 - I’m

3 - for

4 - you

III. Write:

1 - It’s a pencil.

2 - It’s a desk.

3 - It’s a rubber.

4 - It’s a school bag.

IV. Connect:

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 4.538
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm