Tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ (5 mẫu)

Tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ gồm các sơ đồ tóm tắt nội dung chính của văn bản Sự tích Hồ Gươm đa dạng, chi tiết và dễ hiểu. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Tóm tắt nội dung chính văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 1

 Sự việc 1: Nước ta bị quân Minh xâm lược, đô hộ tàn ác khiến lòng dân căm phẫn, nhiều lần nổi dậy đánh giặc 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 2: Nghĩa quân Lam Sơn là một nghĩa quân rất được lòng nhân dân, tuy nhiên, buổi đầu còn non yếu nên nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 3: Lạc Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đánh giặc 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 4: Vỏ gươm thần do Lê Lợi tìm thấy, còn lưỡi gươm thần thì do Lê Lai tìm thấy. Kết hợp lại tạo thành thanh gươm thần, biểu trưng cho sự đoàn kết một lòng của quân và dân 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 5: Sau khi có gươm thần, sĩ khí của nghĩa quân tăng lên, đánh đâu thắng đó, khiến quân giặc kinh hồn bạt vía 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 6: Sau một thời gian, nghĩa quân đánh đuổi hoàn toàn giặc Minh, lập lại hòa bình, Lê Lợi lên ngôi vua, cai trị đất nước 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 7: Một hôm, khi Lê Lợi đi hóng gió trên hồ Tả Vọng thì gặp Rùa Thần đến lấy lại gươm thần 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
 Sự việc 8: Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm 

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 2

Sự kiện 1: Quân Minh sang xâm lược nước ta, làm nhiều việc ác.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 2: Lê Lợi dựng lên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhưng buổi đầu còn gặp nhiều khó khăn
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 3: Lê Thận đi đánh cá thì tìm được lưỡi gươm báu
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 4: Lê Lợi tìm thấy một chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 5: Lê Lợi gặp Lê Thận, gươm thần hợp nhất, phát huy sức mạnh to lớn
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 6: Nghĩa quân dành được chiến thắng, đất nước sạch bóng quân thù, Lê Lợi lê ngôi vua.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 7: Vua Lê Lợi trả gươm cho Rùa Vàng tại hồ Tả Vọng, từ đó hồ đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

>> Xem thêm: Tóm tắt văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 3

Sự việc 1: Quân Minh xâm lược nước ta, làm nhiều việc ác khiến lòng dân căm phẫn
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, quyết giúp dân trừ bạo, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 3: Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần chống giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 4: Lê Thận nhận được lưỡi gươm thần khi đang đi đánh cá
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 5: Lê Lợi tìm được chuôi gươm thần nạm ngọc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 6: Thanh gươm thần được hợp nhất khi Lê Thận xin đi theo Lê Lợi đánh giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 7: Có gươm thần, nghĩa quân ngày càng mạnh mẽ, đánh đuổi toàn bộ quân thù 
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 8: Lê Lợi lên ngôi vua. Long Quân quyết định thu hồi gươm thần.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 9: Rùa Vàng xuất hiện để lấy lại gươm ở hồ Tả Vọng, nên vua đổi tên hồ thành hồ Hoàn Kiếm.

>> Xem thêm: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 4

Sự kiện 1: Quân Minh sang xâm lược nước ta. Nghĩa quân Lam Sơn đứng dậy để chống giặc ác.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 2: Lúc đầu, nghĩa quân còn non trẻ, nhiều lần thua thiệt, nên Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 3: Lê Thận khi đánh cá đã vớt được lưỡi gươm thần.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 4: Lê Lợi thì tìm thấy chuôi gươm thần nạm ngọc ở trên ngọn cây.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 5: Lê Lợi gặp được Lê Thận, gươm thần hợp nhất, từ đó nghĩa quân đánh đâu thắng đó
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 6: Đất nước sạch bóng quân thù, Lê Lợi lên ngôi vua
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 7: Long quân cho rùa vàng đến đòi lại gươm thần ở hồ Tả Vọng.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 8: Hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

>> Xem thêm: Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 5

Sự kiện 1: Quân Minh sang xâm lược nước ta, làm điều độc ác khiến nhân dân oán hận
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 2: Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy chống giặc nhưng do thế lực yếu nên nhiều lần bị thua
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 3: Người đánh cá Lê Thận kéo được lưỡi gươm báu.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 4: Lê Lợi lấy được chuôi gươm nạm ngọc.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 5: Lê Lợi gặp Lê Thận, thanh gươm thần được hợp nhất, phát huy sức mạnh giúp nghĩa quân đánh tan quân Minh, dành lại hòa bình
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 6: Rùa Vàng đến đòi lại gươm báu tại hồ Tả Vọng. Sau đó, hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

-------------------------------------------------

Ngoài bài Tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm chọn lọc nhiều đề thi KSCL đầu năm lớp 6, đề thi giữa kì 1 lớp 6, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, cùng các tài liệu học tập hay lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 6:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
160 63.832
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • phuc nguyen
    phuc nguyen

    hay

    😁

    Thích Phản hồi 19:08 23/09

Văn mẫu lớp 6 sách CTST

Xem thêm