Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ (6 mẫu)

Tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ gồm các sơ đồ tóm tắt nội dung chính của văn bản Sự tích Hồ Gươm đa dạng, chi tiết và dễ hiểu. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Tóm tắt Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 1

Sự việc 1: Sau khi bị giặc Minh đặt ách đô hộ, nhân dân ta phải chịu cảnh áp bức tàn bạo, nên nhân dân nhiều nơi đứng dậy khởi nghĩa
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 2: Trong đó có nghĩa quân Lam Sơn. Người lãnh đạo nghĩa quân là Lê Lợi vừa có tài lại có đức, được dân chúng ủng hộ
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 3: Buổi đầu, nghĩa quân nhiều lần gặp nguy hiểm do còn non yếu. Thấy thế, Lạc Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần để đánh giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 4: Lạc Long Quân đưa gươm thần đến chỗ lãnh tụ Lê Lợi, còn vỏ gươm đưa đến chỗ Lê Thận. Từ đó nhấn mạnh cho nghĩa quân tầm quan trọng của việc đoàn kết giữa quân và dân
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 5: Có sự giúp sức của gươm thần, sĩ khí của nghĩa quân tăng lên, đánh đâu thắng đó, ngày càng mở rộng lực lượng, khiến quân giặc kinh hồn bạt vía
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 6: Nghĩa quân Lam Sơn quét sạch giặc Minh khỏi đất nước, lập lại hòa bình, Lê Lợi lên ngôi vua mở ra triều đại mới
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 7: Khi đất nước bình ổn, rùa thần đến gặp Lê Lợi ở hồ Tả Vọng để thu hồi gươm thần
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 8: Sau sự kiện đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm

Tóm tắt nội dung chính văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 2

Sự việc 1: Nước ta bị quân Minh xâm lược, đô hộ tàn ác khiến lòng dân căm phẫn, nhiều lần nổi dậy đánh giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 2: Nghĩa quân Lam Sơn là một nghĩa quân rất được lòng nhân dân, tuy nhiên, buổi đầu còn non yếu nên nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 3: Lạc Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đánh giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 4: Vỏ gươm thần do Lê Lợi tìm thấy, còn lưỡi gươm thần thì do Lê Lai tìm thấy. Kết hợp lại tạo thành thanh gươm thần, biểu trưng cho sự đoàn kết một lòng của quân và dân
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 5: Sau khi có gươm thần, sĩ khí của nghĩa quân tăng lên, đánh đâu thắng đó, khiến quân giặc kinh hồn bạt vía
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 6: Sau một thời gian, nghĩa quân đánh đuổi hoàn toàn giặc Minh, lập lại hòa bình, Lê Lợi lên ngôi vua, cai trị đất nước
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 7: Một hôm, khi Lê Lợi đi hóng gió trên hồ Tả Vọng thì gặp Rùa Thần đến lấy lại gươm thần
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 8: Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 3

Sự kiện 1: Quân Minh sang xâm lược nước ta, làm nhiều việc ác.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 2: Lê Lợi dựng lên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhưng buổi đầu còn gặp nhiều khó khăn
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 3: Lê Thận đi đánh cá thì tìm được lưỡi gươm báu
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 4: Lê Lợi tìm thấy một chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 5: Lê Lợi gặp Lê Thận, gươm thần hợp nhất, phát huy sức mạnh to lớn
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 6: Nghĩa quân dành được chiến thắng, đất nước sạch bóng quân thù, Lê Lợi lê ngôi vua.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 7: Vua Lê Lợi trả gươm cho Rùa Vàng tại hồ Tả Vọng, từ đó hồ đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

>> Xem thêm: Tóm tắt văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 4

Sự việc 1: Quân Minh xâm lược nước ta, làm nhiều việc ác khiến lòng dân căm phẫn
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, quyết giúp dân trừ bạo, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 3: Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần chống giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 4: Lê Thận nhận được lưỡi gươm thần khi đang đi đánh cá
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 5: Lê Lợi tìm được chuôi gươm thần nạm ngọc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 6: Thanh gươm thần được hợp nhất khi Lê Thận xin đi theo Lê Lợi đánh giặc
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 7: Có gươm thần, nghĩa quân ngày càng mạnh mẽ, đánh đuổi toàn bộ quân thù
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 8: Lê Lợi lên ngôi vua. Long Quân quyết định thu hồi gươm thần.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự việc 9: Rùa Vàng xuất hiện để lấy lại gươm ở hồ Tả Vọng, nên vua đổi tên hồ thành hồ Hoàn Kiếm.

>> Xem thêm: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 5

Sự kiện 1: Quân Minh sang xâm lược nước ta. Nghĩa quân Lam Sơn đứng dậy để chống giặc ác.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 2: Lúc đầu, nghĩa quân còn non trẻ, nhiều lần thua thiệt, nên Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 3: Lê Thận khi đánh cá đã vớt được lưỡi gươm thần.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 4: Lê Lợi thì tìm thấy chuôi gươm thần nạm ngọc ở trên ngọn cây.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 5: Lê Lợi gặp được Lê Thận, gươm thần hợp nhất, từ đó nghĩa quân đánh đâu thắng đó
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 6: Đất nước sạch bóng quân thù, Lê Lợi lên ngôi vua
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 7: Long quân cho rùa vàng đến đòi lại gươm thần ở hồ Tả Vọng.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 8: Hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

>> Xem thêm: Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ mẫu 6

Sự kiện 1: Quân Minh sang xâm lược nước ta, làm điều độc ác khiến nhân dân oán hận
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 2: Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy chống giặc nhưng do thế lực yếu nên nhiều lần bị thua
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 3: Người đánh cá Lê Thận kéo được lưỡi gươm báu.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 4: Lê Lợi lấy được chuôi gươm nạm ngọc.
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 5: Lê Lợi gặp Lê Thận, thanh gươm thần được hợp nhất, phát huy sức mạnh giúp nghĩa quân đánh tan quân Minh, dành lại hòa bình
Sơ đồ tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm
Sự kiện 6: Rùa Vàng đến đòi lại gươm báu tại hồ Tả Vọng. Sau đó, hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

-------------------------------------------------

Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm chọn lọc nhiều đề thi KSCL đầu năm lớp 6, đề thi giữa kì 1 lớp 6, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
432 115.692
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Phương Thủy
  Phương Thủy

  hay😄

  Thích Phản hồi 19:58 25/09
  • Phương Thủy
   Phương Thủy

   nhung quang cao hoi nhieu😥

   Thích Phản hồi 20:04 25/09
   • phuc nguyen
    phuc nguyen

    hay

    😁

    Thích Phản hồi 23/09/22

    Văn mẫu lớp 6 Chân trời

    Xem thêm