Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ (5 mẫu)

Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ gồm các sơ đồ tóm tắt nội dung chính của văn bản Thánh Gióng đa dạng, chi tiết và dễ hiểu. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Tóm tắt nội dung chính văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 1

 Sự việc 1: Người mẹ ướm thử lên một vết chân to thì mang thai, 12 tháng sau sinh ra Thánh Gióng 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1

Sự việc 2: Mãi đến 3 tuổi, Gióng vẫn không biết nói biết cười, đặt đâu nằm đấy

Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
 Sự việc 3: Khi nghe tin sứ giả đi tìm người tài cứu nước, Gióng bỗng bất ngờ cất tiếng nói đầu tiên, nhờ mẹ gọi sứ giả vào 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
 Sự việc 4: Thánh Gióng nhờ sứ giả về tâu với nhà vua, xin một con ngựa sắt, một bộ giáp sắt, một cây gậy sắt 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1

 Sự việc 5: Sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mãi không no, áo vừa mặc đã chật, phải cả làng góp sức mới nuôi được

Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1

 Sự việc 6: Khi giặc đến sát chân núi, sứ giả mang những món đồ mà Gióng yêu cầu đến

Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
 Sự việc 7: Gióng vươn vai một cái, trở thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, lao ra chiến trận 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
 Sự việc 8: Thánh Gióng dũng mãnh, đánh địch đến gãy cả gậy sắt, phải nhổ tre ngà để đánh giặc 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
 Sự việc 9: Đánh tan giặc, Gióng cởi giáp sắt để lại trên đỉnh núi rồi cưỡi ngựa bay về trời 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
 Sự việc 10: Tưởng nhớ công ơn Thánh Gióng, nhà vua phong làm Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ để cung phụng và tổ chức lễ hội lớn hàng năm 

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 2 

Sự việc 1: Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 2: Gióng bỗng nhiên biết nói, nhận sứ mệnh đánh đuổi giặc xâm lược
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự việc 3: Gióng được bà con giúp đỡ, lớn nhanh như thổi
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự việc 4: Gióng vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngứa sắt mặc giáp sắt, cầm gậy sắt đi đánh giặc
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự việc 5: Thánh Gióng đánh tan giặc, để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự việc 6: Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự việc 7: Nhân dân tưởng nhớ công ơn Thánh Gióng, và những vết tích còn sót lại.

>> Xem thêm: Tóm tắt văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 3

Sự kiện 1: Mẹ Gióng ướm chân vào vết chân lạ, mang thai 12 tháng mới sinh ra Gióng. 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 2: Mãi đến năm 3 tuổi, Gióng vẫn chưa biết nói, biết đi, biết cười.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 3: Nghe tin vua tìm người đánh giặc, Gióng bỗng nhiên biết nói, xin vua ngựa sắt, giáp sắt, gậy sắt để đi đánh giặc.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 4: Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, được dân làng góp gạo, góp vải nuôi lớn.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 5: Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, dũng mãnh lao ra trận giết giặc.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 6: Sau khi đánh tan quân giặc, Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 7: Vua lập đền thờ tưởng nhớ Phù Đổng Thiên Vương. Cùng những vết tích còn lại của Gióng cho đến ngày nay.

>> Xem thêm: Tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 4

Sự kiện 1: Mẹ Gióng mang thai sau khi ướm chân vào một vết chân lớn, 12 tháng sau thì sinh ra Thánh Gióng.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 2: Thánh Gióng lớn lên khác lạ (3 tuổi vẫn chưa biết nói, biết đi, biết cười, chỉ nằm im 1 chỗ)
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 3: Thánh Gióng bỗng cất tiếng nói xin đi đánh giặc, xin nhà vua ngựa sắt, giáp sắt, gậy sắt để ra trận
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 4: Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng chưa đủ no, áo vừa mặc đã sứt chỉ, nên được cả làng cùng giúp đỡ
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 5: Nhận được giáp sắt, ngựa sắt, gậy sắt, Gióng vươn vai thành một tráng sĩ cao lớn, ra trận giết giặc
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 6: Thánh Gióng dũng mãnh, một đường tiêu diệt hết quân giặc, đất nước sạch bóng quân thù
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 7: Gióng để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời sau khi hoàn thành sứ mệnh.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 8: Vua phong cho Gióng làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ. Hiện nay, vẫn còn nhiều vết tích về Thánh Gióng.

>> Xem thêm: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ Hay Chọn Lọc

Tóm tắt nội dung chính văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 5

Sự kiện 1: Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng

Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 2: Thánh Gióng nói được, xin ra trận đánh giặc. Rồi lớn nhanh như thổi.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 3: Thánh Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, đánh thắng quân xâm lược, rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời.
Tóm tắt nội dung chính văn bản Bánh chưng bánh giầy bằng sơ đồ mẫu 1
Sự kiện 4: Vua nhớ công ơn và phong Thánh Gióng làm Phù Đổng Thiên Vương. Sự tưởng nhớ của nhân dân và những vết tích còn lại.

-------------------------------------------------

Ngoài bài Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm chọn lọc nhiều đề thi KSCL đầu năm lớp 6, đề thi giữa kì 1 lớp 6, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, cùng các tài liệu học tập hay lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 6:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
66 30.945
Sắp xếp theo

Văn mẫu lớp 6 sách CTST

Xem thêm