Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập về Tương lai đơn và Tương lai gần có đáp án giúp các em nhắc lại Lý thuyết cách dùng công thức Thì Tương lai đơn và Tương lai gần và các dạng bài tập tiếng Anh phân biệt 2 thì tiếng Anh cơ bản và quan trọng này.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm