Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020

UBND HUYN THANH TRÌ
PHÒNG GIÁO DC ĐÀO TẠO
ĐỀ KIM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN 8
Thi gian làm bài: 90 phút
Ngày kim tra: 11 tháng 12 năm 2019
Câu 1(2.0 đ): Chọn chữ cái trước đáp án đúng.
1. Kết quả của phép tính
( )
( )
2
a 3a 9 a 3+ +
là:
A.
3
a 27
B.
( )
3
a3
C.
3
a 27+
D.
2. Biểu thức:
3 9 1 2
.
6 3 3
xx
xx
+−
−+
có kết quả rút gọn là:
A. 1
B. -1
C. 3
D. -3
3. Với x = 5 thì đa thức 10x 25 - x
2
có giá trị bằng :
A. -100
B. 0
C. 100
D. Một giá trị khác
4. Phép chia 5x
n-1
y
4
:(2x
3
y
n
) là phép chia hết khi:
A. n > 4
B. n ≥ 4
C.n = 4
D. n < 4
5. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm, diện tích tam giác ABC là:
A. 6cm
2
B. 20cm
2
C. 15cm
2
D. 12cm
2
6. Cho ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Biết độ dài cạnh MN = 10cm. Độ dài
cạnh BC là:
A. 5cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm
7. Hình nào sau đây chưa chắc có trục đối xứng?
A. Tam giác đều
B. Hình chữ nhật
C. Hình thang
D. Hình tròn
8. Tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc là:
A. Hình thang cân
B. Hình chữ nhật
C. Hình thoi
D. Hình vuông
Câu 2 (1.0đ): Tính hợp lý giá trị của biểu thức:
a) 75
2
+ 150.25 + 25
2
b) 2019
2
2019.19 19
2
19.1981
Câu 3 (1.0đ): Tìm x, biết
a)
( ) ( )
5x 3 x x 5 5x 40 + + =
b) (x - 3)
2
x + 3 = 0
Câu 4 (2.0đ): Cho biểu thức A =
2
2
2 2 6
3 3 9
x x x
x x x
−+
++
+
( x

3)
a) Rút gọn biểu thức A
b) Tìm giá trị x nguyên để A nhận giá trị nguyên
Câu 5(3.5điểm): Cho hình thang vuông ABCD (A
̂
= D
̂
= 90
0
), có CD = 2AB = 2AD. K BH vuông
gócvi CD.
a) Chứng minh rằng tứ giác ABHD là hình vuông.
b) Gọi M là trung điểm của BH. Chứng minh rằng A đối xứng với C qua M.
c) Kẻ DI vuông góc với AC. DI, DM cắt AH lần lượt tại P và Q. Chứng minh: ΔADP= ΔHDQ
d) Tgiác BPDQ là nh ?
Câu 6 (0.5đ): Cho
1
xyz
y z z x x y
+ + =
+ + +
. Chứng minh rằng
2 2 2
0
xyz
y z z x x y
+ + =
+ + +
Hết
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN - LỚP 8
Câu
Nội dung
Điểm
1
Trả lời đúng mỗi ý được 0.25đ
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
B
C
A
D
C
B
TS: 2.0
2
a) Tính hợp lý ra kết quả: 10.000.
Nếu đúng kết quả mà ko hợp lý
b) Tính hợp lý ra kết quả: 4.000.000
Nếu đúng kết quả mà ko hợp lý
TS: 1.0
0.5
0.25
0.5
0.25
3
a) Tìm đúng x = 2
b) Tìm được x=3 hoặc x = 4
TS: 1.0
0.5
0.5
4
a)
x
A
x3
=
+
b)
x3
A1
x 3 x 3
= =
++
Lập luận khẳng định: x+3 là ước của 3
Tìm ra x
2; 4;0; 6
TS: 2.0
1
0.5
0.25
0.25
5
a) Vẽ hình đúng đến câu a
Chứng minh được ABHD là hình vuông
b) Chứng minh được ABCH là hình bình hành
Có M là trung điểm đường chéo BH
Suy ra M là trung điểm đường chéo AC. Hay A, C đối xứng qua M
c) Chứng minh: ADP=HDQ
Chỉ ra đủ các điều kiện để khẳng định: ΔADP= ΔHDQ
d) Chỉ ra các điều kiện: BI = BQ = DQ= DI
Kết luận: BPDQ là hình thoi
TS: 3.5
0.25
0.75
0.5
0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
6
( )
1

+ + = + + + + = + +

+ + + + + +

x y z x y z
x y z x y z
y z z x x y y z z x x y
Suy ra đpcm
TS: 0.5
0.25
0.25

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020 là đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm. Đề thi gồm 6 câu hỏi với thời gian 90 phút giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo

............................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 3.019
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm