Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Nai năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Sở GD&ĐT Đồng Nai năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Nai năm học 2018 - 2019 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9

MÔN: Toán

Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2 điểm)

1) Thực hiện phép tính 3\sqrt{12}+\frac{1}{12}\sqrt{48}-\sqrt{27}

2) Trục căn thức ở mẫu \frac{2}{\sqrt{3}-5}

3) Khử mẫu của biểu thức lấy căn \sqrt{\frac{2}{5}}

Câu 2. (1.5 điểm)

1) Tìm các số thực x để \sqrt{3x-6} có nghĩa

2) Rút gọn biểu thức p=\left(\frac{1}{\sqrt{a}-1}+\frac{1}{a-\sqrt{a}}\right) \frac{1}{\sqrt{a}-1}(với a < 0 < R và a≠1)

Câu 3. (3 điểm)

1) Cho hai hàm số y = 2x + 5 và y = -3x có đồ thị lần lượt là (d1) và (d2)

Vẽ hai đồ thị (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

2) Cho hàm số y = (m-1)x + 6 có đồ thị là (d1) với m là tham số thực

- Tìm các giá trị của m để (d2) song song với (d1)

- Tìm các giá trị của m để (d1) cắt (d2)

Câu 4. (1 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = 4a, HB = 2a với 0 < a ∈ R

1) Tính HC theo a

2) Tính tam \hat{ABC}

Câu 5. (2.5 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB Gọi a, b lần lượt là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A, B. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (O) vơi M không trùng A và M không trùng B vẽ tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M cắt a và b lần lượt tại C và D

1) Chứng minh AC + BD = CD

2) Chứng minh tam giác OCD là tam giác vuông

3) Chứng minh ACBD có giá trị không đổi khi M thay đổi trên đường tròn (O) thỏa các điều kiện đã cho.

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
3 5.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm