Điều chế - Nhận biết Andehit

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Điều chế - Nhận biết Andehit được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Điều chế - Nhận biết Andehit

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ phương pháp điều chế andehit trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

- Nhận biết andehit dung phức bạc

II. Ví dụ

Bài 1: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a. Axetilen, andehit axetic, etilen, ancol etylic

b. Propan-1-ol, propan-1,2-điol, andehit axetic, axêton.

Trả lời

axetilen andehit axetic etilen ancol etylic
AgNO3/NH3 ↓ AgC≡CAg ↓ Ag màu đen _ _
Dung dịch Br2 Mất màu nước brom

Phương trình phản ứng:

CH≡CH + AgNO3 + NH3 → AgC≡CAg↓ + 2NH4NO3

CH3CHO + AgNO3 + NH3 → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

b.

Propan-1-ol propan-1,2-điol andehit axetic axêton
Cu(OH)2, to _ Phức màu xanh ↓ đỏ gạch _
Na ↑ H2 _

C2H6O2 + Cu(OH)2 → (C2H5O2)Cu + 2H2O

CH3CHO + Cu(OH)2 → CH3COOH + Cu2O + H2O

CH3CH2CH2OH + Na → CH3CH2CH2ONa + 1/2 H2

Bài 2: Từ metan và các hóa chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được andêhit fomic và axêton. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Trả lời

* Điều chế andehit focmic:

CH4 + O2 to→ HCHO + H2O

* Điều chế axeton

2CH4 to→ C2H2 + 3H2

C2H2 to→ C4H4 + H2 to→ C4H10 to→ C3H6 + CH4

CH2=CH-CH3 + H2O → CH3-CH(OH)-CH3 + CuO to→ CH3-CO-CH3

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Điều chế - Nhận biết Andehit gồm phương pháp điều chế andehit trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Điều chế - Nhận biết Andehit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 11 Xem thêm