Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh Để học tốt tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh theo từng đơn vị bài học khác nhau. Bộ đề Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit được VnDoc.com đăng tải nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập tiếng Anh theo chương trình học tại Nhà trường hiệu quả.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2) NEW

Đề luyện tập tiếng Anh 3 Unit 1 Hello có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện các kỹ năng làm từng dạng bài hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Example:

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

Examples:

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 HelloKiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Task 3. Read and complete. There is one example.

Hi; thanks; fine; you; how; hello

Quan: (0) Hi, Tony.

Tony: (1) _________, Quan and Phong.

Quan: (2) __________ are you?

Tony: I'm (3) _________, thanks. And you?

Quan: I'm fine. Thank (4) _________.

Tony: And how are you, Phong?

Phong: Fine, (5) _________.

Task 4. Correct the mistakes

1. “Good afternoon, Jack. How old are you?” - “I am great”

_________________________________________

2. Nine to meet you, too

_________________________________________

3. What is you full name?

_________________________________________

4. How do you spell you name?

_________________________________________

5. My name Anna

_________________________________________

6. I’m fine, thanks you

_________________________________________

7. It is a apple

_________________________________________

Đáp án kiểm tra Tiếng Anh 3 Unit 1

Task 1. Look and write. There is one example.

1 - hello; 2 - hi; 3 - thanks; 4 - bye; 5 - you;

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

1 - X; 2 - V; 3 - V; 4 - V; 5 - X;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1 - hello; 2 - how; 3 - fine; 4 - you; 5 - thanks;

Task 4. Correct the mistakes

1. “Good afternoon, Jack. How are you?” - “I am great”

2. Nice to meet you, too

3. What is your full name?

4. How do you spell your name?

5. My name is Anna

6. I’m fine, thank you

7. It is an apple

Mở đầu cho chương trình học, VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 1 Hello có đáp án dưới đây. Tài liệu bài tập tiếng Anh 3 có đáp án với nội dung kiến thức bám sát nội dung bài học Unit 1 Hello (Xin chào) giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức đã học về Cách chào hỏi tiếng Anh cơ bản.

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập tiếng Anh Unit 1 Hello lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
11 8.234
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • ban vu
    ban vu hay
    Thích Phản hồi 04/09/20
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm