Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Văn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn thi: NGỮ VĂN
Ngày thi: 02 tháng 6 năm 2019
Thời gian làm bài: 120 phút
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung Điểm
1
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu. 3,0
a. Phép lặp: thách thức, bản thân
Gọi tên phép lặp: 0,25; xác định từ lặp (chỉ cần 01 trong 02 từ): 0,25
0,5
b. Thông điệp cuộc thi Thách thức đthay đổimuốn lan tỏa tới cộng đồng:
giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện (0,25) để thử thách bản thân
trước những thách thức của cuộc sống/ nhằm thay đổi chính mình/ thay đổi
cuộc đời của nhiều người (học sinh viết được 2/3 ý: 0,25).
0,5
c. Chỉ ra một điểm chung về nội dung của hai văn bản: đều đề cập đến vấn đề
thách thức bản thân (hoặc đều nêu ra những điều tốt đẹp mà việc thách thức bản
thân mang lại;…) (0,5đ)
Chỉ ra một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản: văn bản 1 đề cập đến
những thách thức được cả cộng đồng chứng kiến (0,25), văn bản 2 đề cập đến
những thách thức chỉ bản thân chứng kiến (0,25) (hoặc văn bản 1 đề cập đến
những thách thức khả năng thay đổi chính mình thay đổi cuộc đời của
nhiều người, văn bản 2 đề cập đến những thách thức giúp ta nhìn lại bản thân
nhận thức rõ giá trị của mình;…)
Lưu ý: Chấp nhận những cách trả lời hợp lý khác.
1,0
d. Học sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý với vấn đề đặt ra miễn sao lí lẽ phải
thuyết phục. Bày tỏ được quan điểm của bản thân (0,25); thuyết phục được người
đọc về quan điểm ấy (0,5); không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp (0,25).
Một vài gợi ý: Không phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng
ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cần thấy được chỉ nên đối mặt với
những thử thách mang ý nghĩa tích cực; tránh những ththách tiêu cực như hút
thuốc, uống bia, đánh nhau, đua xe,… Khi thách thức bản thân, nên cân nhắc
hoàn cảnh, điều kiện thực tế để không rơi o bi quan, tuyệt vọng về khả năng
của mình trước những thách thức quá sức.
1,0
2
Viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) bàn về một trong ba cách ứng
xử được nêu trong đề bài.
3,0
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài
triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
0,5
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; triển khai vấn đề nghị luận thành các luận
điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng;
rút ra bài học nhận thức và hành động.
Học sinh lựa chọn bàn về một trong ba cách ứng xử được đề cập ở đề bài. Sau
2,0
2
đây là một số gợi ý cho các hướng giải quyết đề bài:
Cách ứng xử 1 Cách ứng xử 2 Cách ứng xử 3
- Giải thích Nêu hiện tượng : Đây dạng đề mở. Học sinh thể đưa ra
những cách giải mã khác nhau để rút ra vấn đề bàn luận (0,25). Một vài gợi ý:
Lời nói của cây 2 thể
hiện thái độ sẵn sàng hạ
bệ, chơi xấu người khác
(cưa bớt cậu, làm cho
cậu thấp hơn) để trở nên
nổi bật nhất.
Lời nói của cây 3 thể
hiện thái độ luôn nỗ lực
hoàn thiện bản thân (cố
gắng từng ngày đmình
cao hơn) nhằm trở nên
nổi bật hơn người khác.
Lời nói của cây 4 thể hiện
thái độ không thích so
sánh mình với người khác
(Với tớ thì việc cậu cao
hay thấp hơn tớ không
quan trọng), coi nh
một nhân độc lập,
riêng biệt.
- Bàn luận: Tùy vào những hiểu biết suy ngẫm riêng, học sinh bàn luận vấn
đề đã chọn theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo c bước làm bài
Nghị luận hội (lí giải nguyên nhân, phân ch các mặt đúng - sai, lợi -
hại,…). Cần phân tích các dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề (1,25). Một vài gợi
ý:
+ Việc nổi bật hơn
người khác điều
không dễ dàng. Chính
vậy nhiều bạn trẻ lựa
chọn cách thức không
đúng đắn: nói xấu, m
hại, cản trsự phát triển
của người khác để mình
tỏa sáng.
+ Khi hạ bệ người khác,
các bạn tr chỉ nổi bật
hơn họ trong nhất thời
chứ không tạo ra những
giá trị bền vững, đích
thực, lâu dài. Cứ mải với
những u toan thay vì
trau dồi bản thân, các
bạn sẽ trở thành kẻ xấu
xa và dần tụt lại phía sau
về mọi phương diện.
+ Cách thức đúng đắn
nhất để vượt trội n
người khác tự bồi
dưỡng, rèn luyện bản
thân đtạo ra những giá
trị nổi bật (tài năng,
phẩm chất,…) cho
mình.
+ Việc cố gắng để giỏi
hơn, tốt hơn người khác
khiến c bạn trẻ phải
nỗ lực, cố gắng. Q
trình đó s
giúp các bạn
hoàn thiện bản thân
dễ đạt được thành công
trên đường đời.
+ Mỗi người sẽ giá tr
riêng. Người giỏi nào
cũng có người giỏi n.
Việc so sánh mình
người khác vậy trở nên
không cần thiết.
+ Không so sánh mình
với ai khác, các bạn trẻ
giữ được cái tâm bình an.
Tuy nhiên nếu cứ mãi hài
lòng với chính mình, các
bạn sẽ khó thể tiến bộ
không thể làm cho hội
phát triển. Ít nhất các bạn
cũng cần biết so sánh với
chính mình của ngày hôm
qua để vượt lên chính
mình.
+ Phê phán những kẻ bất
chấp thủ đoạn để vượt
qua người khác.
+ Không đồng tình với
những người không chịu
cố gắng vươn lên; phê
phán những kbất chấp
thủ đoạn để vươn lên.
+ Không đồng tình với
những người mãi khổ sở
luôn so sánh mình với
người khác cũng n
những nời quá hài ng
với bản thân dẫn đến
ngày càng tụt hậu.
3
- Bài học nhận thức hành động: Mỗi người phải cách ứng xử đúng đắn
đối với những người nổi bật hơn mình: tôn trọng sự nổi bật đó nỗ lực thay
đổi bản thân theo hướng tốt đẹp, tích cực. (0,5)
c. Sáng tạo
cách diễn đạt sáng tạo; thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đnghị
luận.
0,25
d. Chính tả, dùng từ, đặt câu
Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
0,25
3
Đề 1
Cảm nhận về tình cảm người cha dành cho con trong tác phẩm Chiếc
lược n (Nguyễn Quang Sáng). Từ đó liên hệ với thực tế cuộc sống hoặc với
một tác phẩm khác cũng viết về đề tài gia đình đthấy được sức mạnh của
tình cảm gia đình.
4,0
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài
triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
0,5
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; triển khai vấn đề nghị luận thành các luận
điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp
chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận.
- Cảm nhận về tình cảm mà người cha dành cho con:
+ Vẻ đẹp của tình cảm mà người cha dành cho con thể hiện qua: nỗi mong nhớ
và khát khao gặp con trong tám năm xa cách; mong muốn gần gũi, chăm sóc con
trong ba ngày nghỉ phép; tình cảm dâng trào trong giờ phút chia xa; niềm thương
nhớ con khi quay lại chiến khu (ân hận dai dẳng trót đánh con; vui sướng khi
làm chiếc lược ngà cho con;…). Tình cảm người cha dành cho con nh
cảm thiêng liêng, sâu nặng, bất diệt. Đây là tình cảm muôn thuở, có tính nhân bản
bền vững được thể hiện trong hoàn cảnh ngặt nghèo, éo le của chiến tranh
trong cuộc sống nhiều gian khổ, hi sinh của người cán bộ cách mạng. Chính tình
cha con động lực tinh thần to lớn cho anh u trong những ngày kháng chiến.
(1,75)
+ Vẻ đẹp của tình cảm mà người cha dành cho con thể hiện qua ngôn ngữ mộc
mạc, dân dã, gần với khẩu ngữ đậm màu sắc Nam Bộ, qua cốt truyện hấp dẫn,
qua việc lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp, qua nghệ thuật miêu tả tâm lý và
nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên,… (0.5)
- Học sinh thể liên hệ với thực tế đời sống (nêu ra những câu chuyện, hiện
tượng có thực trong đời sống) hoặc liên hệ với một tác phẩm khác cũng viết về đề
tài tình cảm gia đình (trong hoặc ngoài SGK). Trên sở đó khẳng định sức
mạnh của tình cảm gia đình: gia đình là nơi dựa yêu thương, là điểm tựa tinh thần
giúp con người vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống,… (0,75)
3,0
c. Sáng tạo
cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị
luận.
0,25
d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 0,25

Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2019 Thành Phố Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

áp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

áp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

.............................................

Ngoài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn Văn

    Xem thêm