Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Với các câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 về lũy thừa và hàm số lũy thừa dưới đây, hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng đề môn Toán, từ đó ôn thi THPT Quốc gia năm 2017 hiệu quả.

Trắc nghiệm môn Toán: Tiệm cận hàm số - Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12

Câu 1. Cho là một số thực dương. Rút gọn biểu thức Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa được kết quả là:

A. a B. a3 C. a5 D. 1

Câu 2. Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. xm.xn = xm+n B. (xy)n = xn.yn C. (xn)m = xmn D. xm.yn = (xy)m+n

Câu 3. Rút gọn biểu thức: Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa. Kết quả là:

A. a4 B. a C. 1 D. 1/a4

Câu 4. Kết quả a5/2 (a > 0) là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây?

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Câu 5. Cho a > 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Câu 6. Thực hiện phép tính biểu thức [(a3.a8) : (a5.a4)]2 (a ≠0) được kết quả là:

A. a2 B. a8 C. a6 D. a4

Câu 7. Biểu thức Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Câu 8. Rút gọn biểu thức Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa được kết quả là:

A. 1 B. x - 1 C. x + 1 D. √x - 1

Câu 9. Tập xác định của hàm số Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa là:

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Đánh giá bài viết
9 13.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm