Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 có đáp án số 2

Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Bài 2: I'm from Japan

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 2 Tiếng Anh 4: I'm from Japan có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập với mong muốn giúp học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố toàn bộ kiến thức đã học về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp,... một cách hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Fill the blank.
  Viet Nam, Hello, Japan, Nam, Japanese, Vietnamese


  Nam: (1) .................................... , I’m Nam.
  Akiko: Hi, (2) .................................... . I’m Akiko.
  Nam: Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko?
  Akiko: I’m from (3) .................................... . I’m (4) .................................... . And you?
  Nam: I’m from (5) .................................... . I’m (6) .................................... .
 • 1. (1) .................................... , I’m Nam.
  Hello
 • 2. Hi, (2) .................................... . I’m Akiko.
  Nam
 • 3. I’m from (3) .................................... .
  Viet Nam
 • 4. I’m (4) .................................... .
  Vietnamese
 • 5. I’m from (5) .................................... .
  Japan
 • 6. I’m (6) .................................... .
  Japanese
 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. There .................................... three cats under the table.
 • 2. She .................................... from Malaysia.
 • 3. This is my friend. .................................... is Nam.
 • 4. Hakim is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian.
 • 5. Nice to meet you, .................................... .
 • 6. Where’s .................................... mother from?
 • 7. How many books .................................... Lan have?
 • 8. Linda is .................................... England.
 • 9. They are .................................... soccer in the playground.
 • 10. Tony is from Australia. He is ....................................
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm