Bài tập Toán lớp 3: Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị

40 17.483

Bài tập Toán lớp 3: Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài tập Toán lớp 3: Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị bao gồm phương pháp giải và các ví dụ chi tiết có kèm theo lời giải và hướng dẫn giải giải giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, kỹ năng tính nhanh, chính xác loại toán này. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài tập toán lớp 3: Bài toán giải bằng hai phép tính

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ:

Bước 1: Tóm tắt.

Bước 2: Lời giải thứ nhất: tìm giá trị của mỗi đơn vị.

Bước 3: Lời giải thứ hai: tìm giá trị theo yêu cầu bài toán hỏi.

II. MỘT SỐ VÍ DỤ:

Bài 1: Có 5 cái can như nhau đựng đầy được tất cả 50 lít dầu hoả. Hỏi:

a) 7 cái can như vậy đựng được bao nhiêu lít dầu hoả?

b) Nếu đổ đầy số lít dầu hoả đựng trong 7 can ở trên vào các can loại 5 lít cho đầy thì được bao nhiêu can 5 lít như vậy?

Giải

Bước 1: Tóm tắt

5 can: 50 lít

a, 7 can: ? lít.

b, Số lít của 7 can phần a: ? can 5 lít.

Bước 2: Tìm giá trị của mỗi đơn vị.

Số lít dầu hoả có trong mỗi can là:

50 : 5 = 10 (l)

Bước 3: Tìm giá trị theo yêu cầu bài toán hỏi.

a, Số lít mật ong có trong 7 can là:

7 x 10 = 70 (l)

b, Số can 5 lít dùng để đựng số dầu hoả trong 7 can là:

70 : 5 = 14 ( can)

ĐS: a, 70 l dầu hoả;

b, 14 can.

Bài 2: Bạn An đếm số bút chì đựng trong hộp. Nếu đếm theo chục thì được 6 chục bút chì. Hỏi nếu đếm theo tá thì được bao nhiêu tá bút chì?

Giải

Bước 1: Tóm tắt

Số bút: 6 chục.

Số bút: ? tá.

Bước 2: Tìm giá trị của mỗi đơn vị.

Theo bài ra: 6 chục bút = 6 x 10 = 60 bút.

Vậy số bút có trong hộp là: 60 (bút).

Bước 3: Tìm giá trị theo yêu cầu bài toán hỏi.

Số tá bút chì có trong hộp là:

60 : 12 = 5 (tá bút)

ĐS: 5 tá bút.

III. BÀI TẬP TỰ GIẢI:

Bài 1: Người ta xay 100 kg thóc thì được 70 kg gạo. Hỏi:

a) Xay 200 kg thóc thì được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

b) Để xay được 7kg gạo thì cần dùng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 2: Có hai chuống nuôi thỏ. Bạn Huy đếm được ở chuồng thứ nhất có 24 chân thỏ và chuồng thứ hai có 24 tai thỏ. Hỏi chuồng nào có nhiều thỏ hơn và gấp số thỏ ở chuồng kia mấy lần?

Bài 3: Hiếu đố Huy: "Cả gà và thỏ đếm được 24 chân. Biết số đầu gà bằng số đầu thỏ. Đố bạn biết có mấy con gà và mấy con thỏ?" Em hãy giúp Huy giải bài toán này.

Bài 4: Huy đố Hiếu: "Cả gà và thỏ đếm được 24 chân. Biết số đầu gà gấp đôi số đầu thỏ. Đố bạn biết có mấy con gà và mấy con thỏ?" Em hãy giúp Hiếu giải bài toán này.

Bài 5: Huy đố các bạn: "Cả gà và thỏ đếm được 24 chân. Biết số đầu gà ít hơn số đầu thỏ. Đố bạn biết có mấy con gà và mấy con thỏ?" Em hãy giúp các bạn giải bài toán này.

Bài 6: Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ôtô chở vừa đủ 120 học sinh khối Ba đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối Bốn đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu xe loại đó để chở học sinh khối Ba và khối Bốn đi tham quan?

Bài 7: Đầu năm nhà trường tuyển vào lớp học phổ cập được 40 học sinh và đóng đủ 10 bộ bàn ghế để các em học. Sau đó lại vận động thêm một số em nữa vào lớp nên nhà trường phải đóng tất cả 12 bộ bàn ghế để các em học. Hỏi số học sinh vận động thêm vào lớp là bao nhiêu em?

Bài 8: Có 24 cái bánh nướng đựng đều trong 6 hộp. Cô giáo mua về cho lớp mẫu giáo 5 hộp bánh như vậy và chia đều cho các cháu, mỗi cháu được nửa cái. Hỏi lớp mẫu giáo đó có bao nhiêu cháu?

Bài 9: Có 6 gói kẹo. Bạn Huy lấy ra mỗi gói 10 gói kẹo thì thấy số kẹo còn lại ở 6 gói đúng bằng số kẹo ở 4 gói nguyên. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái?

Bài 10: Để cưa một khúc gỗ thành hai đoạn phải mất 10 phút. Hỏi muốn cưa khúc gỗ thành 4 đoạn phải mất bao nhiêu phút?

Bài 11: Trong nửa giờ Huy làm được 6 bông hoa, còn Hiếu để làm được 10 bông hoa như vậy phải mất 40 phút. Hỏi ai làm hoa nhanh hơn?

Bài 12: Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với các bạn khác).

Đánh giá bài viết
40 17.483
Toán lớp 3 Xem thêm