Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Toán nâng cao - Đề số 6

Đề Toán lớp 5 học kì 2 - Đề số 6 dành cho học sinh khá, giỏi được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán nâng cao xuất hiện trong đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán nâng cao với đáp án kèm theo dành cho các bạn tham khảo, nâng cao kiến thức. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 5. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm x biết: x + \frac{7}{5} = \frac{3}{2}

A.x = \frac{4}{5}B.x = \frac{{21}}{{10}}C.x = \frac{1}{{10}}D. x = \frac{{14}}{{15}}

Câu 2: Kết quả của phép tính: 1\frac{3}{4}:2\frac{3}{5} là:

A.\frac{7}{{20}}B.\frac{{70}}{{104}}C.\frac{3}{{10}}D.\frac{{24}}{5}

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5\frac{1}{4} dm2 = ….mm2 là:

A. 5100B.5200C. 52000D. 52500

Câu 4: Trong kho có 18 tấn đường. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số đường và lần thứ hai người ta lấy ra 30% số đường còn lại. Hỏi lần thứ hai người ta lấy ra bao nhiêu tấn đường?

A. 5,4 tấnB.2,7 tấnC.2,5 tấnD. 4,5 tấn

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 95,36cm2. Lấy điểm M trên cạnh AB. Tổng diện tích của hai tam giác AMD và BMC là:

Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Toán nâng cao

A. 47,68cm2B.45,68cm2C.47,86cm2D.45,68cm2

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a, 35,16 - 44,84 : 4 + 15,6

b, 45,651 x 73 + 22 x 45,651 + 45,651 x 5

Bài 2: Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Tìm số thứ hai và số thứ ba

Bài 3: Hai thành phố A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút, một người đi xe đạp từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó, một người đi xe gắn máy từ thành phố B về thành phố A với vận tốc 30km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 4: Cho hình thoi ABCD. Biết AC = 24cm và độ dài đường BD bằng 2/3 độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CBDBA

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 35,16 - 44,84 : 4 + 15,6

= 35,16 - 11,21 + 15,6

= 23,95 + 15,6

= 39,55

b, 45,651 x 73 + 22 x 45,651 + 45,651 x 5

= 45,651 x (73 + 22 + 5)

= 45,561 x 100

= 45561

Bài 2:

Tổng của ba số là:

28 x 3 = 84

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

84 - 14 = 70

Số thứ hai là:

(70 + 22) : 2 = 46

Số thứ ba là:

46 - 22 = 24

Đáp số: 46 và 24

Bài 3:

Đổi 7 giờ 15 phút = 7,25 giờ

Tổng vận tốc của xe đạp và xe gắn máy là:

10 + 30 = 40 (km/giờ)

Thời gian hai xe gặp nhau là:

60 : 40 = 1,5 (giờ)

Hai người gặp nhau lúc:

7,25 + 1,5 = 8,75 (giờ) = 8 giờ 45 phút

Đáp số: 8 giờ 45 phút

Bài 4:

Độ dài của đoạn BD là:

24 x 2 : 3 = 16 (cm)

Diện tích của hình thoi ABCD là:

1/2 x 24 x 16 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2

--------------

Ngoài đề Toán lớp 5 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
32 6.042
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm