Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 5: What's that matter with you? có đáp án

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 5 Unit 11 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 11 được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh Unit 11: What's the matter with you? giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Look at the picture and write the correct words/ phrases.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

II. Complete the sentence with suitable words/ phrases.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

III. Choose the odd one out.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

IV. Complete the sentence with the correct word.

candies; brush ; dentist ; carry ; stomachache ;

1. Lisa has a toothache because she eats a lot of _______.

2. We should ______ your teeth twice a day. 

3. Phong shouldn't _______ heavy things because he has a backache. 

4. You should go to the ________ because you have a toothache. 

5. He ate too spicy last night so he had a ____________.

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and write the correct words/ phrases.

1 - sore throat; 2 - headache; 3 - backache; 4 - toothache

II. Complete the sentence with suitable words/ phrases.

1 - toothache; 2 - sore throat; 3 - backache; 4 - cold; 5 - stomach ache

6 - cold; 7 - dentist; 8 - morning exercise; 9 - shower; 10 - vegetables

III. Choose the odd one out.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - A; 6 - B; 7 - D; 8 - C; 9 - A; 10 - B

IV. Complete the sentence with the correct word.

candies; brush ; dentist ; carry ; stomachache ;

1. Lisa has a toothache because she eats a lot of ___candies____.

2. We should ___brush___ your teeth twice a day.

3. Phong shouldn't ___carry____ heavy things because he has a backache.

4. You should go to the ____dentist____ because you have a toothache.

5. He ate too spicy last night so he had a _____stomachache_______.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you? Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 6.854
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm