Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 27/4 đến 2/5)

Đề ôn tập nâng cao môn Toán ở nhà lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 tuần từ 27/4 đến 2/5 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán lớp 5, cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 5 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tổng hợp bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 nghỉ dịch Covid-19

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Với Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 bao gồm các bài tập trắc nghiệm và tự luận này, các em học sinh có thể kiểm tra và nâng cao kiến thức của mình về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về phân số, số thập phân qua các bài toán tìm X, tính nhanh,... đã được học. Hơn thế nữa, phiếu bài tập còn tập trung vào nâng cao tư duy cho các em học sinh trong việc giải bài toán có lời văn hay các bài tập hình học như diện tích hình chữ nhật, diện tích hình tròn, hình bình hành, hình thang.., hoặc các bài toán liên quan đến tìm số,... Với hướng dẫn giải đi kèm, các em học sinh có thể tham khảo và học hỏi thêm các cách làm bài tập mới. Qua đó, giúp các em học sinh phát triển được năng khiếu học môn Toán lớp 5 và đây cũng là một tài liệu hay để quý thầy cô có thể sử dụng để ra các bài kiểm tra trên lớp, thi học sinh giỏi hay đề thi vào lớp 6.

Nội dung của Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 - Đề số 1

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: 4,25 = 4 + … Số điền vào chỗ chấm là:

A. 0,25 B. 0,5 C. 0,75 D. 1

Câu 2: 3/4 bao gạo nặng 24kg. Hỏi 7/8 bao gạo đó nặng bao nhiêu kg?

A. 40kg B. 35kg C. 56kg D. 21kg

Câu 3: 3% của 6m là:

A. 18m B. 18cm C. 18mm D. 18

Câu 4: Tính chiều cao của hình thang có diện tích là 17,5cm2, đáy lớn dài 8cm, đáy bé dài 6cm

A. 5cm B. 2,5cm C. 31,5cm D. 48cm

Bài 2: So sánh M và N biết: M = \frac{{2007}}{{2008}} + \frac{{2008}}{{2009}}N = \frac{{2007 + 2008}}{{2008 + 2009}}

Bài 3: Tìm 2 số thập phân có tổng và thương đều bằng 1,5

Bài 4: Một hàng bán hoa quả có 5 rổ cam và táo. Trong mỗi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở mỗi rổ lần lượt là 65, 50, 60, 75 và 70 quả. Sau khi bán đi một rổ thì số táo còn lại gấp 3 lần số cam còn lại. Hỏi trong các rổ còn lại, rổ nào đựng táo, rổ nào đựng cam?

Bài 5: Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB = 2/3 đáy CD. Trên DC lấy điểm M sao cho CM = 1/3 CD. Tính tỉ số diện tích tam giác BMC và diện tích hình thang ABCD.

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 - Đề số 2

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: Tỉ số % của 75 và 40 là:

A. 187,5% B. 18,7 C. 1,875% D. 1875%

Câu 2: Tổng của 4 số là 100. Trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Số còn lại là:

A. 77,7 B. 44,1 C. 33,1 D. 34,1

Câu 3: Tìm 42,5% của 850,4

A. 3614,2 B. 361,42 C. 36,142 D. 20,09

Câu 4: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/2 đáy CD. Nối AC cắt BD tại O. Tỉ số OA và OC là:

A. 1/2 B. 1/3 C. 2 D. 3

Bài 2:

a, Tính giá trị của biểu thức: 2,125 + 5\frac{3}{8} + 7,15 + 6\frac{{17}}{{20}} + 7,5

b, Tìm X, biết: \left( {\frac{4}{5}:\frac{6}{5} + \frac{1}{5}:\frac{1}{{\mathop{\rm X}\nolimits} }} \right) \times 30 - 36 = 54

Bài 3: Một khu dân cư cuối năm 2018 có 250000 người. Mỗi năm dân số tăng 0,2%. Hỏi cuối năm 2020 khu vực dân cư có bao nhiêu người?

Bài 4: Hai kho gạo A và B có 115 tấn gạo. Người ta đã bán ở kho A đi 4/5 số gạo, bán ở kho B đi 7/11 số gạo thì số gạo còn lại ở kho A hơn số gạo còn lại ở kho B là 8 tấn. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 5: Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB bằng 3/4 đáy CD. Tính diện tích hình thang ABCD biết AB = 12,6cm; chiều cao hình thang là 11,5cm.

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 - Đề số 3

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: Đổi 10325m² = ?

A. 103ha25m² B. 1ha3250m² C. 1ha325m² D. 10ha325m²

Câu 2: Tìm một số biết nếu giảm số đó đi 3 lần rồi cộng thêm 4,5 thì được kết quả là 10

A. 43,5 B. 16,5 C. 4,8 D. 165

Câu 3: Sau khi trả bài kiếm tra toán của lớp cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25, số điểm 9 ít hơn 5%. Có tất cả 18 điểm 9 và 10. Lớp 5A có:

A. 35 học sinh B. 36 học sinh C. 37 học sinh D. 40 học sinh

Câu 4: Chu vi 1 hình tròn là 18,84dm. Diện tích hình tròn đó là:

A. 113,04dm B. 11,304dm² C. 28,26dm² D. 282,6dm

Bài 2: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3

a, Hãy viết tất cả các số thập phân bé hơn 1 có ba chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên

b, Sắp xếp các số đó theo thứ tự giảm dần

Bài 3: Một cửa hàng nhân dịp khai trương đã giảm 10% giá định bán. Tuy vậy, vẫn lãi 8%. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi bao nhiêu %?

Bài 4: Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB = 60cm, CD = 90cm. Chiều cao AH = 30cm. Tính diện tích hình thang ABCD

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 - Đề số 4

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: Tìm X, biết 6,3 x X + 3,7 x X = 100

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Câu 2: Một đội bóng đá thi đáu 25 trận thắng 20 trận. Tỉ số % các trận thắng của đội bóng đá là:

A. 5% B. 20% C. 80% D. 45%

Câu 3: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 1 là:

A. 999 B. 987 C. 936 D. 981

Câu 4: Tính chu vi của hình tròn có diện tích là 12,56cm²

A. 25,12cm B. 6,25cm C. 12,56cm D. 18,84cm

Bài 2: Cho biểu thức: A = \frac{{209 - 2008:\left( {a - 16} \right)}}{{316 + 6,84:0,01}}. Tính giá trị của biểu thức khi a = 1020

Bài 3: Cho hai số thập phân có hiệu là 48,6. Nếu cùng thêm vào 2 số 5,3 đơn vị thì được số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm 2 số đó.

Bài 4: Ba lớp 5A, 5B, 5C cùng góp bánh liên hoan. Lớp 5A góp 5kg bánh, lớp 5B góp 3kg bánh cùng loại. Số bánh đó đủ dùng cho 3 lớp nên lớp 5C không phải góp mà phải trả cho lớp kia 48000 đồng. Hỏi mỗi lớp 5A, 5B nhận được bao nhiêu tiền, biết 3 lớp góp bằng nhau)?

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5 - Đề số 5

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: Tỉ số % giữa 283,5 và 420 là:

A. 65,5% B. 66,5% C. 67,5% D. 68,5%

Câu 2: Chữ số 7 trong 35,976 có giá trị là:

A. 0,07 B. 0,7 C. 7 D. 70

Câu 3: Cho N = 1,6 x 2,6 x … x 200,6. N có chữ số thâp phân là:

A. 200 B. 201 C. 6 D. 4

Câu 4: Nếu tăng bán kính của hình tròn lên 3 lần thì diện tích hình tròn tăng:

A. 3 lần B. 9 lần C. 1/3 lần D. 1/9 lần

Bài 2: Tìm X, biết: 7,75 - (0,5 x X - 6,2) = 1,75

Bài 3: Tìm a, b để 1a7b chia hết cho 15

Bài 4: Một mảnh đất hình thang ABCD có đáy AB = 18,6m, đáy CD =25,5m. Người ta kéo dài đáy lớn thêm một đoạn EC = 2,2m. Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED, biết diện tích phần đất hình tam giác BCE mở thêm là 14,3m

Lời giải Bài tập nâng cao môn Toán lớp 5

Đề số 1

Bài 1: Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B

Bài 2:

\frac{{2007}}{{2008}} > \frac{{2007}}{{2008 + 2009}};\frac{{2008}}{{2009}} > \frac{{2008}}{{2008 + 2009}}

Nên \frac{{2007}}{{2008}} + \frac{{2008}}{{2009}} > \frac{{2007}}{{2008 + 2009}} + \frac{{2008}}{{2008 + 2009}} = \frac{{2007 + 2008}}{{2008 + 2009}}

Vậy M > N

Bài 3:

Đổi 1,5 = 3/2

Coi số lớn là 3 phần thì số bé là 2 phần

Số lớn là: 1,5 : (3 + 2) x 3 = 0,9

Số bé là: 1,5 - 0,9 = 0,6

Bài 4:

Tổng số cam và táo trong 5 giỏ là: 65 + 50 + 60 + 75 + 70 = 320 (quả)

Vì số cam và táo sau khi bán đi một giỏ chia hết cho 4 mà 320 cũng chia hết cho 4 nên giỏ bán đi có số quả chia hết cho 4

Vậy giỏ bán đi là giỏ có 60 quả

Sau khi bán số quả còn lại là: 320 - 60 = 260 (quả)

Số cam còn lại là: 260 : (1 + 3) = 65 (quả)

Vậy giỏ đựng cam là giỏ 65 quả, còn các giỏ đựng táo là các gio 50 quả, 75 quả và 70 quả

Bài 5:

Học sinh tự vẽ hình

Kẻ đường cao BH của hình thang từ đỉnh B. Suy ra tam giác BMC cũng có chung đường cao với hình thang ABCD

Diện tích tam giác BMC là: BH x MC : 2 = BH x 1/3 x CD : 2 (vì CM = 1/3 x CD)

Diện tích hình thang ABCD là:

(AB + CD) x BH : 2 = (2/3 x CD + CD) x BH : 2 = 5/3 x CD x BH : 2 (vì AB = 2/3 x CD)

Tỉ số diện tích tam giác BMC và diện tích tam giác ABCD là:

\frac{{BH \times 1/3 \times CD:2}}{{BH \times 5/3 \times CD:2}} = \frac{1}{3}:\frac{3}{5} = \frac{5}{9}

Đáp số: 5/9

Đề số 2

Bài 1: Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A

Bài 2:

a,

\begin{array}{l}
2,125 + 5\frac{3}{8} + 7,15 + 6\frac{{17}}{{20}} + 7,5\\
 = 2,125 + 5,375 + 7,15 + 6,85 + 7,5\\
 = 7,5 + 14 + 7,5\\
 = 15 + 14\\
 = 29
\end{array}

b,

\begin{array}{l}
\left( {\frac{4}{5}:\frac{6}{5} + \frac{1}{5}:\frac{1}{{\mathop{\rm X}\nolimits} }} \right) \times 30 - 36 = 54\\
\left( {\frac{4}{5}:\frac{6}{5} + \frac{1}{5}:\frac{1}{{\mathop{\rm X}\nolimits} }} \right) \times 30 = 54 + 36\\
\left( {\frac{4}{5}:\frac{6}{5} + \frac{1}{5}:\frac{1}{{\mathop{\rm X}\nolimits} }} \right) \times 30 = 90\\
\frac{4}{5}:\frac{6}{5} + \frac{1}{5}:\frac{1}{{\mathop{\rm X}\nolimits} } = 90:3\\
\frac{2}{5} + \frac{1}{5} \times {\mathop{\rm X}\nolimits}  = 3\\
\frac{1}{5} \times {\mathop{\rm X}\nolimits}  = 3 - \frac{2}{5}\\
\frac{1}{5} \times {\mathop{\rm X}\nolimits}  = \frac{7}{3}\\
{\mathop{\rm X}\nolimits}  = \frac{7}{3}:\frac{1}{5}\\
{\mathop{\rm X}\nolimits}  = \frac{{35}}{3}
\end{array}

Bài 3:

Số dân tăng thêm cuối năm 2019 là: 250000 : 100 x 0,2 = 500 (người)

Số dân cuối năm 2019 à: 250000 + 500 = 250500 (người)

Số dân tăng thêm cuối năm 2020 là: 250500 : 100 x 0,2 = 501 (người)

Số dân cuối năm 2020 là: 250500 + 501 = 251001 (người)

Đáp số 251001 người

Bài 4:

Kho A còn lại số gạo là: 1 - 4/5 = 1/5 (số gạo)

Kho B còn lại số gạo là: 1 - 7/11 = 4/11 (số gạo)

Theo đề bài thì 1/5 hay 4/20 kho A hơn 4/11 kho B là 8 tấn

Như vậy nếu chia số gạo ở kho A thành 20 phần bằng nhau, số gạo ở kho B là 11 phần bằng nhau thì mỗi phần của kho A hơn mỗi phần ở kho B là 8 : 4 = 2 (tấn)

Do đó nếu kho A bớt 2 x 20 tấn hoặc kho B thêm 2 x 11 tấn thì 4/20 kho A bằng 4/11 kho B hay tỉ số giữa kho A và kho B là 20/11

Tổng số phần bằng nhau là: 11 + 20 = 31 (phần)

Số gạo ở kho A là: 115 : 31 x 20 + 40 = 3540/31 (tấn gạo)

Số gạo ở kho B là: 115 - 3540/31 = 25/31 (tấn gạo)

Bài 5:

Độ dài CD là: 12,6 : 3 x 4 = 16,8 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là: (12,6 + 16,8) x 11,5 : 2 = 169,05 (cm²

Đáp số: 169,05cm²

----------------

Ngoài phiếu Bài tập nâng cao ôn tập Toán lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, mời các em học sinh tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán và Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
33 2.553
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm