Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 5 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 13/3)

Đề ôn tập ở nhà lớp 5 - Số 5 - Nghỉ dịch Corona (Thứ Sáu Ngày 13 - 03) bao gồm môn Toán, Tiếng việt lớp 5 chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố lại các kiến thức đã học trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Mời các em học sinh tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề ôn tập lớp 5 môn Toán

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a. 0,06 = ?

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{10000}

b. Chu vi hình tròn có đường kính d = 3dm là :

A. 9,42 dm

B. 18,84 dm

C. 28,26 dm

D. 6,14 dm

c. Một hình tam giác có diện tích là 12,5cm2 , cạnh đáy là 5cm. Vậy chiều cao tam giác đó là :

A. 2,5cm

B. 3,5cm

C. 4,5cm

D. 5cm

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A. 21,37 m = .................. cm

B. 3200 dm = .................. m

C. 8 kg 7 g = ..................kg

D. 2m2 8dm2 = .................. dm2

Bài 3:

a. Kết quả xếp loại học lực của một trường tiểu học có 440 học sinh được thể hiện qua biểu đồ hình quạt bên : Điền các số liệu thích hợp vào chỗ chấm (.....)

Đề ôn tập ở nhà lớp 5

Học sinh Giỏi chiếm : ........... % , gồm ............ (học sinh)

Học sinh Khá chiếm :.............. % , gồm........... (học sinh)

b. Điền tỉ số phần trăm vào chỗ chấm:

Phần tô đậm chiếm ..................hình H

Đề ôn tập ở nhà lớp 5

Bài 4. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 36cm2, đoạn AB = 9cm, DM = 3cm.

Tính diện tích hình tam giác AMC.

Đề ôn tập ở nhà lớp 5

Đáp án Đề ôn tập môn Toán lớp 5

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1.

a. B

b. A

c. D

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A .21,37 m = 2137cm

B .3200 dm = 320 m

C. 8 kg 7 g = 8,007kg

D. 2m2 8dm2 = 2,08dm2

Bài 3:

a) Học sinh Giỏi chiếm: 20 %, gồm 88 (học sinh)

Học sinh Khá chiếm: 30 %, gồm 132 (học sinh)

b) Điền tỉ số phần trăm vào chỗ chấm:

Phần tô đậm chiếm 25% hình H

Bài 4. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 36cm2, đoạn AB = 9cm, DM = 3cm. Tính diện tích hình tam giác AMC

Cạnh AD dài là:

36 : 9 = 4 (cm)

Cạnh MC dài là:

3+ 9 = 12 (cm)

Diện tích hình tam giác AMC là :

12 x 4 : 2 =24 (cm2)

Đáp số: 24 cm2

Đề ôn tập lớp 5 môn Tiếng Việt

Câu 1. Gạch dưới các từ nối giữa các vế câu ghép sau:

a. Cậu ấy mãi chơi la cà dọc đường vì vậy cậu ấy đã bị muộn học.

b. Tôi đã chuẩn bị bài rất kĩ do đó tôi đã làm tốt bài kiểm tra.

c. Cậu ấy vẫn chưa làm hết bài mặc dù cậu ấy đã cố gắng hết sức.

d. Tôi sẽ được bố mua cho một chiếc điện thoại nếu như tôi thi đỗ.

Câu 2. Thêm hoặc bớt từ ngữ thích hợp trong các câu sau để được câu ghép.

a. Khi tôi về đến nhà thì trời bắt đầu mưa rào.

b. Trên mặt nước phẳng lặng như gương, những con chim chao liệng.

c. Lan vừa học giỏi lại vừa hát hay.

d. Vì mưa, đường làng ngập lụt hết cả.

Câu 3. Chọn các từ, cặp từ chỉ quan hệ điền vào chỗ chấm thích hợp sau:

a. ........ bạn ấy kèm cặp ......... tôi đã tiến bộ

b. ........ bạn ấy kèm cặp ......... tôi sẽ tiến bộ

c. ........ tôi đã tiến bộ ......... bạn ấy vẫn kèm cặp

d. ........ tôi mà tiến bộ ......... bạn ấy vẫn kèm cặp

Câu 4. Chọn A, B hay C?

a. Bạn ấy được nhận giấy khen ............... bạn ấy vẫn buồn.

A. mà

B. nhưng

C. Cả A và B đều đúng

b. Bạn ấy buồn ................... bố bạn ấy bị ốm

A. vì

B. nhưng

C. thì

c. Bố bạn ấy không khoẻ ............... bạn ấy rất buồn

A. nếu

B. nên

C. Cả A và B.

d. Bạn ấy được nhận giấy khen ............ bạn ấy có nhiều thành tích

A. do

B. và

C. nhờ

Câu 5. Gạch dưới các từ chỉ công dân trong mỗi câu sau:

a. Bố bạn ấy là bác sĩ trong bệnh viện huyện.

b. Chúng tôi rất kính trọng các thầy cô giáo.

c. Nhà máy là nơi những công nhân làm việc và lao động.

d. Cô giáo em hát hay như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Câu 6. Tìm từ có tiếng công điền vào chỗ chấm thích hợp trong các câu sau:

a. Chú em là ............... giao thông, chuyên kiểm tra các phương tiện.

b. Lần nào đi hội bố em cũng ......... vào đền, chùa.

c. Bác em có đường ......... rất phát triển

d. Anh em đi ....... bằng tốt nghiệp để nhập học.

Câu 7. Tìm từ có tiếng dân có nghĩa sau và đặt câu hỏi với mỗi từ đó.

a. Những người làm nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông biển.

b. Chỉ người dân trong toàn đất nước.

c. Chỉ người dân thường, không có chức vụ, địa vị gì.

d. Chỉ những người làm ruộng.

Câu 8. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm trong các câu sau:

a. Họ đã đóng góp ........... to lớn trong cuộc kháng chiến.

b. Hôm nay mọi người xóm em tổ chức lao động .........

c. Họ ............ sẽ bồi hoàn lại cho chúng tôi.

d. Bác ấy là một người ........ chính trực.

(công bố, công minh, công lao, công ích).

Đáp án Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp 5

Câu 1

Cậu ấy mãi chơi la cà dọc đường vì vậy cậu ấy đã bị muộn học.

Tôi đã chuẩn bị bài rất kĩ do đó tôi đã làm tốt bài kiểm tra.

Cậu ấy vẫn chưa làm hết bài mặc dù cậu ấy đã cố gắng hết sức.

Tôi sẽ được bố mua cho một chiếc điện thoại nếu như tôi thi đỗ.

Câu 2. Thêm hoặc bớt từ ngữ thích hợp trong các câu sau để được câu ghép.

a. Tôi về đến nhà thì trời bắt đầu mưa rào.

b. Mặt nước phẳng lặng như gương, những con chim chao liệng.

c. Không những Lan học giỏi mà bạn ấy lại còn hát hay.

d. Vì mưa to nên đường làng ngập lụt hết cả.

Câu 3. Chọn các từ, cặp từ chỉ quan hệ điền vào chỗ chấm thích hợp sau:

a. Nhờ bạn ấy kèm cặp nên tôi đã tiến bộ.

b. Nếu bạn ấy kèm cặp thì tôi sẽ tiến bộ.

c. Tuy tôi đã tiến bộ nhưng bạn ấy vẫn kèm cặp.

d. Nếu tôi mà tiến bộ thì bạn ấy vẫn kèm cặp.

Câu 4.

a. C

b. A

c. B

D. C

Câu 5. Gạch dưới các từ chỉ công dân trong mỗi câu sau:

a. Bố bạn ấy là bác sĩ trong bệnh viện huyện.

b. Chúng tôi rất kính trọng các thầy cô giáo.

c. Nhà máy là nơi những công nhân làm việc và lao động.

d. Cô giáo em hát hay như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Câu 6. Tìm từ có tiếng công điền vào chỗ chấm thích hợp trong các câu sau:

a. Chú em là công an giao thông, chuyên kiểm tra các phương tiện.

b. Lần nào đi hội bố em cũng công đức vào đền, chùa.

c. Bác em có đường công danh rất phát triển

d. Anh em đi công chứng bằng tốt nghiệp để nhập học.

Câu 7. Tìm từ có tiếng dân có nghĩa sau và đặt câu với mỗi từ đó.

a. Những người làm nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông biển. ngư dân

b. Chỉ người dân trong toàn đất nước. nhân dân

c. Chỉ người dân thường, không có chức vụ, địa vị gì. thường dân

d. Chỉ những người làm ruộng nông dân

HS tự đặt câu

Câu 8. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm trong các câu sau:

a. Họ đã đóng góp công lao to lớn trong cuộc kháng chiến.

b. Hôm nay mọi người xóm em tổ chức lao động công ích.

c. Họ công bố sẽ bồi hoàn lại cho chúng tôi.

d. Bác ấy là một người công minh chính trực.

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các thầy cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

Đánh giá bài viết
32 8.442
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm