Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

Bài tập từ vựng Unit 16 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Complete the sentences with the words in the box

opposite

museum

walk

books

how

1. Excuse me, where is the ____________, please?

2. ____________ can I get to the cinema?

3. The pharmacy is ____________ the post office

4. I’d like to buy some ___________. Where is the bookshop, please?

5. The zoo is near here ____________. It’s on the left

II/ Complete the sentences with missing letters

1. Where is the cinema? - It’s near the b _ _ k

A. ma

B. en

C. am

D. an

2. He w _ _ ks for Vietcombank. It’s a big bank in Vietnam

A. er

B. or

C. ar

D. ur

3. Go straight ahead. The p _ _ t office is at the end of the street.

A. ot

B. as

C. os

D. at

4. My mother often goes to the s _ _ ermarket once a week

A. up

B.in

C. op

D. ep

5. I want to buy some cho_ _ late. Let’s go to the sweetshop

A. go

B. do

C. fo

D. co

III/ Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

A. Cinema

B. Stadium

C. School

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

A. Police station

B. Fire station

C. Bus stop

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

A. School

B. Theatre

C. Museum

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

A. Bookshop

B. Supermarket

C. Post office

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

A. Theatre

B. Museum

C. Cinema

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5

I/ Complete the sentences with the words in the box

1. museum

2. How

3. opposite

4. books

5. walk

II/ Complete the sentences with missing letters

1. D

2. B

3. C

4. A

5. D

III/ Look at the picture and choose the correct answer

1. B

2. A

3. C

4. C

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 665
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm