Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2020 - 2021 (4 mẫu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Kế hoạch công tác chủ nhiệm được thầy cô chủ nhiệm lập ra vào dịp đầu năm học, nhằm lên kế hoạch giảng dạy cho từng tuần, từng tháng trong năm thật hiệu quả.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm