Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Toán nâng cao - Đề số 7

Đề Toán lớp 5 học kì 2 - Đề số 7 dành cho học sinh khá, giỏi được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán nâng cao xuất hiện trong đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán nâng cao với đáp án kèm theo dành cho các bạn tham khảo, nâng cao kiến thức. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 5. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm x biết: 13,015 - x = 4\frac{4}{8}

A. x = 9,515B.x = 9,015C.x = 8,515D. x = 12,97

Câu 2: Kết quả của phép tính: 15,06 yến - 70\frac{5}{8} kg là:

A. 79,975kgB.79,985kgC.80,075kgD.80,065kg

Câu 3: Tổng số học sinh khối 5 của một trường là 1280 học sinh và số học sinh nữ bằng 60% số học sinh nam. Hỏi khối 5 của trường tiêu học đó có bao nhiêu học sinh nam?

A. 768 học sinhB.512 học sinhC. 384 học sinhD. 896 học sinh

Câu 4: 25% số bi của Hùng thì bằng 50% số bi của Hải, biết tổng số bi của Hùng và Hải bằng 48 viên. Số bi của Hùng là:

A. 16 viênB.18 viênC.32 viênD. 30 viên

Câu 5: Hình tam giác có cạnh đáy 42,5m và diện tích là 11050dm2. Chiều cao của hình tam giác là:

A. 51dmB.50dmC.53dmD.52dm

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của A = \frac{1}{7} + \frac{1}{{91}} + \frac{1}{{247}} + ... + \frac{1}{{1147}}

Bài 2: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024

Bài 3: Trong 2 ngày với 6 người thì sửa được 36 m đường. Vậy trong 5 ngày với 9 người thì sửa được bao nhiêu mét đường? (năng suất làm việc của mỗi người như nhau)

Bài 4: Cho hai hình vuông có tổng hai chu vi là 280m và hiệu hai diện tích bằng 1400m2. Tìm cạnh của hình vuông đó

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CABCD

II. Phần tự luận

Bài 1:

A = \frac{1}{7} + \frac{1}{{91}} + \frac{1}{{247}} + ... + \frac{1}{{1147}} = \frac{1}{{1147}} + ... + \frac{1}{{247}} + \frac{1}{{91}} + \frac{1}{7}

= \frac{1}{{37 \times 31}} + ... + \frac{1}{{19 \times 13}} + \frac{1}{{13 \times 7}} + \frac{1}{{7 \times 1}}

= \frac{1}{6} \times \left( {\frac{6}{{37 \times 31}} + ... + \frac{6}{{19 \times 13}} + \frac{6}{{13 \times 7}} + \frac{6}{{7 \times 1}}} \right)

= \frac{1}{6} \times \left( {\frac{{37 - 31}}{{37 \times 31}} + ... + \frac{{19 - 13}}{{19 \times 13}} + \frac{{13 - 7}}{{13 \times 7}} + \frac{{7 - 1}}{{7 \times 1}}} \right)

= \frac{1}{6} \times \left( {\frac{1}{{31}} - \frac{1}{{37}} + ... + \frac{1}{{13}} - \frac{1}{{19}} + \frac{1}{7} - \frac{1}{{13}} + 1 - \frac{1}{7}} \right)

= \frac{1}{6} \times \left( {1 - \frac{1}{{37}}} \right) = \frac{1}{6} \times \frac{{36}}{{37}} = \frac{6}{{37}}

Bài 2:

Giả sử cả 4 số đều là 10 thì tích là 10 x 10 x 10 x 10 = 10000 mà 10000 > 3024 nên cả 4 số tự nhiên liên tiếp đó phải bé hơn 10

Vì 3024 có tận cùng là 4 nên cả 4 số phải tìm không thể có tận cùng là 5. Do đó cả 4 số phải hoặc cùng bé hơn 5, hoặc cùng lớn hơn 5

Nếu 4 số phải tìm là 1, 2, 3, 4 thì 1 x 2 x 3 x 4 = 24 < 3024 (loại)

Nếu 4 số phải tìm là 6, 7, 8, 9 thì 6 x 7 x 8 x 9 = 3024 (đúng)

Vậy 4 số phải tìm là 6, 7, 8, 9

Bài 3:

Trong 2 ngày, 1 người sửa được số mét đường là:

36 : 6 = 6 (m)

Trong 1 ngày, 1 người sửa được số mét đường là:

6 : 2 = 3 (m)

Trong 5 ngày, 1 người sửa được số mét đường là:

3 x 5 = 15 (m)

Trong 5 ngày, 9 người sửa được số mét đường là:

15 x 9 = 135 (m)

Đáp số: 135m đường

Bài 4:

Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Toán nâng cao

Tổng 2 cạnh hình vuông AB và MN là:

280 : 4 = 70 (m)

Diện tích hình thang MNBA là:

1400 : 2 = 700 (m2)

Chiều cao AM của hình thang MNBA cũng là hiệu 2 cạnh hình vuông là:

700 x 2 : 70 = 20 (m)

Cạnh hình vuông lớn là:

(70 + 20) : 2 = 45 (m)

Cạnh hình vuông nhỏ là:

7 - 45 = 25 (m)

Đáp số: 45m và 25m

--------------

Ngoài đề Toán lớp 5 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
41 12.658
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm