Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 03 tháng 6 năm 2019
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1. (
1, 5
điểm)
Cho parabol ( )P :
2
1
2
y x và đường thẳng ( ) : 4.d y x 
a) Vẽ
( )P
( )d
trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của ( )P ( )d bằng phép tính.
Bài 2. (
1, 0
điểm)
Cho phương trình:
2
2 3 1 0x x
có 2 nghiệm là
1 2
;x x
.
Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:
1 2
2 1
1 1
1 1
x x
A
x x
Bài 3. (
0,75
điểm)
Quy tắc sau đây cho ta biết được ngày
,n
tháng
,t
năm 2019 ngày thứ mấy trong tuần.
Đầu tiên, ta tính giá trị của biểu thức
T n H
, ở đây
H
được xác định bởi bảng sau:
Tháng
t
8
2; 3; 11
6
9; 12
4; 7
1; 10
5
H
3
2
1
0
1
2
3
Sau đó, lấy T chia cho
7
ta được số dư
(0 6).
r r
Nếu 0r thì ngày đó là ngày thứ Bảy.
Nếu
1r
thì ngày đó là ngày Chủ Nhật.
Nếu 2r thì ngày đó là ngày thứ Hai.
Nếu
3r
thì ngày đó là ngày thứ Ba.
Nếu
6r
thì ngày đó là ngày thứ Sáu.
Ví dụ:
+ Ngày 31/ 12 / 2019
31; 12; 0 31 0 31;n t H T  
s
31
chia cho
7
có s
dư là
3
, nên ngày đó là thứ Ba.
a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định các ngày
02 / 9 / 2019
20 / 11 / 2019
là thứ
mấy?
b) Bạn Hằng tổ chức sinh nhật của mình trong tháng
10 / 2019.
Hỏi sinh nhật của bạn Hằng
là ngày mấy? Biết rằng ngày sinh nhật của Hằng là một bội số của 3 và là thứ Hai.
Bài 4. (
0, 75
điểm)
Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển
1
atm (atmosphere). Bên
dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm
1
atm cho mỗi
10
mét sâu xuống. Biết rằng mối liên hệ
giữa áp suất
y
(atm) và độ sâu
x
(m) dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất có dạng
.y ax b
a) Xác định các hệ số a
b
.
b) Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu nếu người ấy
chịu một áp suất là
2, 85
atm?
Tiếp theo trang sau
Đ
CHÍNH TH
C
(Đề thi gồm 02 trang)
Bài 5. (
1, 0
điểm)
Một nhóm gồm
31
bạn học sinh tổ chức một chuyến đi du lịch (chi phí chuyến đi được chia
đều cho mỗi bạn tham gia). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có
3
bạn bận việc đột xuất
không đi được nên họ không đóng tiền. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn còn lại sẽ đóng thêm
18 000
đồng so với dự kiến ban đầu đbù lại cho
3
bạn không tham gia. Hỏi tổng chi phí chuyến đi
bao nhiêu?
Bài 6: (
1, 0
điểm)
Cuối năm học, các bạn lớp 9A chia m hai
nhóm, mỗi nhóm chọn một khu vườn sinh thái
Bắc bán cầu để tham quan. Khi mở hệ thống định vị
GPS, họ phát hiện một sự trùng hợp kthú v
hai vị trí hai nhóm chọn đều nằm trên cùng một
kinh tuyến và lần lượt ở các vĩ tuyến
47
o
72
o
.
a) Tính khoảng cách (làm tròn đến hàng trăm) giữa hai
vị trí đó, biết rằng kinh tuyến một cung tròn nối
liền hai cực của trái đất và có độ dài khoảng
20 000
km.
b) Tính (làm tròn đến hàng trăm) độ dài bán kính
đường xích đạo của trái đất. Từ kết quả của n
kính (đã làm tròn), hãy tính thtích của trái đất,
biết rằng trái đất dạng hình cầu và thể tích của hình cầu được nh theo công thức
3
4
.3,14.
3
V R
với
R
là bán kính hình cầu.
Bài 7. (
1, 0
điểm)
Bạn Dũng trung nh tiêu th
15
ca-lo cho mỗi phút bơi
10
ca-lo cho mỗi phút chạy bộ.
Hôm nay, Dũng mất
1,5
giờ cho cả hai hoạt động trên tiêu thụ hết
1200
ca-lo. Hỏi hôm nay,
bạn Dũng mất bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động?
Bài 8. (
3, 0
điểm)
Cho tam giác nhọn
ABC
( )
AB AC
nội tiếp đường tròn
( )
O
. Hai đường cao
BD
CE
của tam giác
ABC
cắt nhau tại
.
H
Đường thẳng
AH
cắt
BC
( )
O
lần lượt tại
F
và
K
.
K A
Gọi
L
là hình chiếu của
D
lên
.
AB
a) Chứng minh rằng tứ giác
BEDC
nội tiếp và
2
.
BD BL BA
.
b) Gọi
J
là giao điểm của
KD
( )
O
,
.
J K
Chứng minh
.
BJK BDE
c) Gọi
I
giao điểm của
BJ
ED
. Chứng minh tứ giác
ALIJ
nội tiếp
I
trung
điểm của
.
ED
HẾT.
72
0
vĩ tuyến
vĩ tuyến
kinh tuyến
đường xích đạo
47
°
O
X
A
B
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (
1, 5
điểm)
Cho parabol
( )
P
:
2
1
2
y x
và đường thẳng
( )
d
:
4
y x
.
a)
Vẽ
( )
P
(0,5đ)
Vẽ
( )
d
(0,25đ)
b) Phương trình HĐGĐ của
( )
P
( )
d
cho 2 nghiệm
2; 4
(0,25đ)
Tọa độ các giao điểm của
( )
P
( )
d
(2; 2)
( 4; 8)
(0,5đ)
Bài 2. (
1
điểm)
Cho phương trình:
2
2 3 1 0
x x
có 2 nghiệm là
1 2
,
x x
.
Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:
1 2
2 1
1 1
1 1
x x
A
x x
.
Giải.
Tổng
1 2
3
2
x x
(0,25đ)
Tích
1 2
1
2
x x
(0,25đ)
2 2 2
1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2
2 ( ) 2 2
5
A
1 1 8
x x x x x x
x x x x x x x x
(0,5đ)
Bài 3. (
0, 75
điểm)
Quy tắc sau đây cho ta biết được ngày
,
n
tháng
,
t
năm
2019
ngày thứ mấy trong tuần.
Đầu tiên, ta tính giá trị của biểu thức
T n H
, ở đây
H
được xác định bởi bảng sau:
Tháng
t
8
2; 3; 11
6
9; 12
4; 7
1; 10
5
H
3
2
1
0
1
2
3
Sau đó, lấy
T
chia cho
7
ta được số dư
(0 6).
r r
Nếu
0
r
thì ngày đó là ngày thứ Bảy.
Nếu
1
r
thì ngày đó là ngày Chủ Nhật.
Nếu
2
r
thì ngày đó là ngày thứ Hai.
Nếu
3
r
thì ngày đó là ngày thứ Ba.
Nếu
6
r
thì ngày đó là ngày thứ Sáu.
Ví dụ:
+ Ngày
31/ 12 / 2019
31; 12; 0 31 0 31;
n t H T
s
31
chia cho
7
có s
dư là
3
, nên đó là ngày thứ Ba.
a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định các ngày
02 / 9 / 2019
20 / 11 / 2019
là ngày thứ
mấy?
b) Bạn Hằng tổ chức sinh nhật của mình trong tháng
10 / 2019.
Hỏi sinh nhật của bạn Hằng
ngày mấy? Biết rằng ngày sinh nhật của Hằng là một bội số của
3
và là thứ Hai.

Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2019 Thành Phố Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019 có đáp án do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

HOT: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán TP. HCM năm 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019 Tp. Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

......................................

Ngoài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 2.026
Sắp xếp theo

    Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

    Xem thêm