Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán 2019 Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

Bài 3

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

Bài 4

Cách 1:

Gọi chiều rộng của mảnh ruộc là x ( m, x > 0 )

Gọi chiều rộng của mảnh ruộc là y ( m, y > 0 )

Theo bài ta có:

phương trình 1: y - 2x = 9.

Phương trình 2: x.y = 200

=> x = 8, y = 25

Chu vi của hình chữ nhật là (25 + 8) . 2 = 66 (m)

Cách 2:

Gọi chiều rộng của mảnh ruộc là x ( m, x > 0 ) => Chiều dài là 200/x (m)

Ta có phương trình 2x + 9 = 200/x

<=> 2x² + 9x - 200 = 0

<=> 2x² - 16x + 25x - 200 = 0

<=> (2x + 25) . (x - 8) = 0

=> x₁ = -25/2 => loại

x₂ = 8 (nhận) => chiều dài là 2.8 + 9 = 25

Chu vi của hình chữ nhật là (25 + 8) . 2 = 66 (m)

Bài 5

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019

.............................................

Ngoài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 1.489
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm