Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp 2019 Ninh Bình

1

C

11

B

21

B

31

B

41

A

2

12

B

22

D

32

A

42

B

3

B

13

B

23

D

33

C

43

C

4

C

14

D

24

B

34

A

44

D

5

B

15

A

25

A

35

D

45

A

6

A

16

A

26

B

36

D

46

C

7

A

17

B

27

A

37

C

47

D

8

C

18

C

28

B

38

B

48

A

9

D

19

D

29

C

39

C

49

D

10

C

20

C

30

C

40

D

50

B

.............................................

Ngoài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 năm 2021 Xem thêm