Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

Tiếng Anh Unit 8 lớp 5: What are you reading?

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading? có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các em nhìn nhanh lại kiến thức từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới bài 8, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học tiếp theo.

Full name: ...............................................

Class: ......................................................

ENGLISH LANGUAGE TEST

Time: 15 minutes

Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

Example:

Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

I’m reading Doraemon.

1. Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

He is reading Snow White and the __________ Dwarfs.

2. Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

She is reading The Fox and the _________.

3. Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

My favourite story is Aladdin and the Magic ________________.

4. Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

Her hobby is reading ____________ stories.

Task 2. Order the words. There is one example.

Example:

like/ in/ I/ the/ reading/ library/ books

I like reading books in the library.

1. you/ what/ reading/ are
__________________________________?

2. a/ I'm/ tale/ reading/ fairy
__________________________________?

3. the/ character/ who/ main/ is
__________________________________?

4. character/ like/ is/ main/ what/ the
__________________________________?

Task 3. Read the questions. Write about your friend's favourite book/ story. There is one example (0).

0. What’s your friend’s name?

1. What does he/ she like reading in his/ her free time?

2. What’s his/ her favourite book/ story?

3. Who’s the main character?

4. What’s he/ she like?

Answer:

0. __________________ is my best friend.

1. He/ She likes _______________________________.

2. His/ Her favourite ____________________________.

3. The main __________________________________.

4. He/ She ____________________________________.

ĐÁP ÁN

Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

1 - Seven; 2 - Crow; 3 - Lamp; 4 - funny

Task 2. Order the words. There is one example.

1 - Whar are you reading?

2 - I'm readung a fairt tale.

3 - Who is the main character?

4 - What is the main character like?

Task 3. Read the questions. Write about your friend's favourite book/ story. There is one example (0).

Học sinh tự hỏi người bạn của mình và điền câu trả lời.

Gợi ý:

0. Linh is my best friend.

1. She likes comic books.

2. Her favourite story is The story of Tam and Cam

3. The main character is Tam.

4. She is very beautiful, kind and gentle.

Trên đây là Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh Unit 8 lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Việc luyện tập hàng ngày với bài kiểm tra 15 phút sau mỗi bài học là một hoạt động rất hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức cần nhớ trong bài. Đồng thời, Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading? trên đây cũng là những dạng bài thường gặp trong đề thi giữa kì 1 hoặc đề thi học kì 1 nên rất cần thiết để các bạn ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì của mình.

Đánh giá bài viết
1 4.654
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm