Phản ứng lên men của glucozo

Chuyên đề Hóa học lớp 9: Phản ứng lên men của glucozo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết Phản ứng lên men của glucozo

I/ Lý thuyết và phương pháp giải

Phương trình phản ứng:

C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

Phương pháp chung:

+ Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì

+ Tính n của chất mà đề cho. Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề hỏi

II/ Bài tập vận dụng

Bài 1: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là bao nhiêu?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

netylic = 92/46 = 2 mol

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

1…………………………….2 mol

Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

H = (1.180/300) .100% =60%

Bài 2: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là bao nhiêu?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

Ta có: nCaCO3 = nCO2 = 40/100 = 0,4 mol

Theo pt (1) ta có: nC6H12O6(ly thuyet) = (1/2).nCO2 = (1/2).0,4 = 0,2 mol

H = 75% ⇒ nC6H12O6(thuc te) = (0,2/75).100 = 0,267 mol

⇒ m = 0,267.180 = 48 gam

Bài 3. Cho 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 40o thu được biết ancol etylic có khối lượng riêng là 0,8 g/ml và quá trình chế biến anol etylic hao hụt 10%.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có phương trình phản ứng:

mGlucozo = 5.1000 .100% - 20%) = 4000 gam

nGlucozo = 4000 :180 = 200/9 (mol)

(1)  nC2H5OH = 2nGlucozo = 2.200/9 = 400/9 (mol)

Mặt khác, trong quá trình phản ứng, C2H5OH đã bị hao hụt 10%

=> nC2H5OH thực thế thu được là: 400/9 . (100% - 10%) = 40 (mol)

=> mC2H5OH = 40.46 = 1840 gam

VC2H5OH nguyên chất là: 1840 : 0,8 = 2300 ml

Thể tích dung dịch C2H5OH 40o thu được là :

2300 : 40.100 = 5750 ml

Bài 4. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 20 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 6,8 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là:

Đáp án hướng dẫn giải

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

Ta có:

mdd giảm = mCaCO3 – mCO2

=> mCO2 = 20 - 6,8 = 13,2 gam

=> nCO2 = 13,2/44 = 0,3 mol

Từ (1) => nC6H12O6 = 1/2nCO2 = 0,15 mol

Vì hiệu suất phản ứng lên men là 90% nên lượng glucozo cần dùng là:

0,15 : 90 . 100 = 1/6 (mol)

=> mGlucozo = 1/6 .180 = 30 gam

.................................

Với chuyên đề: Phản ứng lên men của glucozo trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, công thức hóa học, phương trình phản ứng lên men của glucozo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 9: Phản ứng lên men của glucozo. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học lớp 9 Xem thêm