Giáo án Toán lớp 4 bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng

Giáo án Toán lớp 4 bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 36: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Nhận biết được tính chất kết hợp của phép cộng.
  • Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp cảu phép cộng để tính nhanh giá trị của biểu thức.

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ hoặc băng giấy kẻ sẵn bảng có nội dung như sau:

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

5

4

6

35

15

20

28

49

51

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC: -GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 2b, 3b của tiết 34, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-GV: Chúng ta đã học được tính chất nào của phép cộng, hãy phát biểu quy tắc về tính chất này?

-Bài học hôm nay sẽ giớiù thiệu với các em một tính chất khác của phép cộng, đó là tính chất kết hợp của phép cộng.

b.Giới thiệu tính chất kết hợp của phép cộng :

-GV treo bảng số như đã nêu ở phần đồ dùng dạy – học.

-GV yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức
(a + b) +c và a + (b + c) trong từng trường hợp để điền vào bảng.

-GV: Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a + b) + c với giá trị của biểu thức a + (b + c) khi
a = 5, b = 4, c = 6?

-GV: Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a + b) + c với giá trị cảu biểu thức a + (b + c) khi a = 35, b = 15 và c = 20?

-GV: Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a + b) + c với giá trị cảu biểu thức a + (b + c) khi
a = 28, b = 49 và c = 51?

-Vậy khi ta thay chữ bằng số thì giá trị của biểu thức (a + b) + c luôn như thế nào so với giá trị cảu biểu thức a + (b + c)?

-Vậy ta có thể viết : (a + b) + c = a + (b + c) -GV ghi bảng.

-GV vừa ghi bảng vừa nêu:

* (a + b) được gọi là một tổng hai số hạng, biểu thức (a + b) +c có dạng là một tổng hai số hạng cộng với số thứ ba, số thứ ba ở đây là c.

* Xét biểu thức a + (b + c) thì ta thấy a là số thứ nhất của tổng (a + b), còn (b + c) là tổng của số thứ hai và số thứ ba trong biểu thức (a + b) +c.

* Vậy khi thực hiện cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

-GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận, đồng thời ghi kết luận lên bảng.

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1a

-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV viết lên bảng biểu thức:

4367 + 199 + 501

GV yêu cầu HS thực hiện.

-GV hỏi: Theo em, vì sao cách làm trên lại thuận tiện hơn so với việc chúng ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải?

-GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-GV yêu cầu HS đọc đề bài.

-Muốn biết cả ba ngày nhận được bao nhiêu tiền, chúng ta như thế nào?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-GV yêu cầu HS tự làm bài.

-GV yêu cầu HS giải thích bài làm của mình.

+Vì sao em lại điền a vào a + 0 = 0 + a = a

+Vì sao em lại điền a vào 5 + a = a + 5.

+Em đã dựa vào tính chất nào để làm phần c?

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học.

-Dặn HS về nhà làm bài tập 1b và chuẩn bị bài sau.

-3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

Bài 2b: Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

Bài 3b: m - n - p = 10 - 5 -2 = 3

m – (n + p) = 10 – (5 + 2) = 3

-Đã học tính chất giao hoán của phép cộng.

-HS phát biểu.

-HS đọc bảng số.

-3 HS lên bảng thực hiện, mỗi HS thực hiện tính một trường hợp để hoàn thành bảng như Sgk

-Giá trị của hai biểu thức đều bằng 15.

-Giá trị của hai biểu thức đều bằng 70.

-Giá trị của hai biểu thức đều bằng 128.

-Luôn bằng giá trị của biểu thức a + (b +c).

-HS đọc.

-HS nghe giảng.

-Một vài HS đọc trước lớp.

-Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

4367 + 199 + 501

= 4367 + (199 + 501)

= 4367 + 700

= 5067

-Vì khi thực hiện 199 + 501 trước chúng ta được kết quả là một số tròn trăm, vì thế bước tính thứ hai là 4367 + 700 làm rất nhanh, thuận tiện.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

-HS đọc.

-Chúng ta thực hiện tính tổng số tiền của cả ba ngày với nhau.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số tiền cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được là:

75 500 000 +86 950 000 +14 500 000 =

176 950 000(đồng)

Đáp số: 176 950 000 đồng

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

+Vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi, và khi cộng bất kì số nào với 0 cũng cho kết quả là chính số đó.

+Vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

+Dựa vào tính chất kết hợp của phép cộng.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.769
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm