Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 4 bài 165: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 165: Ôn tập về đại lượng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 163: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4 bài 166: Ôn tập về hình học

I. Mục tiêu:

  • Chuyển đổi được các đơn vị đo diện tích.
  • Thực hiện được phép tính với số đo diện tích.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 165.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập về các đơn vị đo diện tích và giải các bài toán có liên quan đến đơn vị này.

b).Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả đổi đơn vị của mình trước lớp.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-Viết lên bảng 3 phép đổi sau:

­ 103 m2 = … dm2

­ m2 = cm2

­ 60000 cm2 = … m2

­ 8 m2 50 cm2 = … cm2

-Yêu cầu HS dưới lớp nêu cách đổi của mình trong các trường hợp trên.

-Nhận xét các ý kiến của HS và thống nhất cách làm như sau:

­ 103 m2 = … dm2

Ta có 1m2 = 100dm2 ; 103 Í 100= 10300

Vậy 103m2 = 10300dm2

­ m2 = cm2

Ta có 1m2= 10000cm2; 10000Í = 1000

Vậy m2 = 1000cm2

­ 60000 cm2 = … m2

Ta có 10000cm2 = 1m2; 60000 : 10000 = 6

Vậy 60000cm2 = 6m2

­ 8 m2 50 cm2 = … cm2

Ta có 1m2 = 10000cm2; 8 Í 10000 = 80000

Vậy 8m2 = 80000cm2

8m250cm2= 80000cm2 + 50cm2 = 80050cm2

-Yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài. Nhắc các em làm các bước trung gian ra giấy nháp, chỉ cần ghi kết quả đổi vào VBT.

-Gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp để chữa bài.

Bài 4

-Gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

-Yêu cầu HS làm bài.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Một số HS nêu cách làm của mình trước lớp, cả lớp cùng tham gia ý kiến nhận xét.

-HS làm bài.

-Theo dõi bài chữa của bạn và tự kiểm tra bài của mình.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Diện tích của thửa ruộng đó là:

64 x 25 = 1600 (m2)

Số thóc thu được trên thửa ruộng là:

1600 x = 800 (kg)

800 kg = 8 tạ

Đáp số: 8 tạ

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm