Giáo án Toán lớp 4 bài 113: Phép cộng phân số

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 113: Phép cộng phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 111: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 112: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 114: Phép cộng phân số

I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn kĩ năng:

  • Nhận biết phép cộng hai phân số cùng MS.
  • Biết quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số.
  • Rèn kĩ năng cộng chính xác, trình bày làm đúng quy định.
  • Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số .
  • Giáo dục HS cẩn thận khi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Mỗi HS chuẩn bị 1 băng giấy hình chữ nhật kích thước 2cm x 8cm. Bút màu.
  • GV chuẩn bị 1 băng giấy kích thước 20cm x 80cm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị sách vở để học bài.

2.Kiểm tra bài cũ

- Nêu các dấu hiệu chia hết?

- Nêu cách rút gọn, so sánh Xếp … các phân số?

* GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và thực hành về phép cộng phân số.

- GV ghi tựa lên bảng.

b) Hướng dẫn hoạt động với đồ dùng trực quan

- GV nêu vấn đề: Có một băng giấy, bạn Nam tô màu băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp của băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy?

- Để biết bạn Nam đã tô màu tất cả bao nhiêu phần băng giấy chúng ta cùng hoạt động với băng giấy.

- GV hướng dẫn HS làm việc với băng giấy, đồng thời cũng làm mẫu với băng giấy to:

+ Gấp đôi băng giấy 3 lần để chia băng giấy làm 8 phần bằng nhau.

+ GV tô màu .

+ Viết phân số biểu thị phần tô màu của băng giấy thứ nhất?

+ Lần thứ nhất bạn Nam tô màu mấy phần băng giấy?

+ Viết phân số biểu thị phần tô màu của băng giấy thứ hai?

+Như vậy bạn Nam đã tô màu mấy phần băng bằng nhau?

+Hãy đọc phân số chỉ phần băng giấy mà bạn Nam đã tô màu.

- Kết luận: Cả hai lần bạn Nam tô màu được tất cả là băng giấy.

c) Hướng dẫn cộng hai phân số cùng mẫu

- GV nêu lại vấn đề như trên, sau đó hỏi HS: Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì?

* Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng mấy phần băng giấy?

* Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng bao nhiêu?

- GV viết lên bảng:

* Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số và so với tử số của phân số trong phép cộng + = ?

* Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số và so với mẫu số của phân số trong phép cộng + =

-Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau: + = =

* Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?

d) Luyện tập

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng sau đó cho điểm HS.

Bài 2 (Trên chuẩn)

- GV yêu cầu HS phát biểu tính chất giao hoán của phép cộng các số tự nhiên đã học.

- Phép cộng các phân số cũng có tính chất giao hoán, tính chất giao hoán của phép cộng các phân số như thế nào, chúng ta cùng làm bài tập 2 để biết được điều đó.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

* Khi ta đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó có thay đổi không?

Bài 3 - GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài toán.

* Muốn biết cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho chúng ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài sau đó chữa bài trước lớp.

4.Củng cố:

- Tiết học hôm nay cung cấp cho các em kiến thức gì?

- Nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu và tính chất giao hoán của nó?

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau: phép cộng phân số

- HS lắng nghe và thực hiện.

- 4 HS nêu.

- HS lắng nghe.

- Nhắc lại ttựa bài,

- HS tự nhẩm và nhớ vấn đề được nêu ra

- HS thực hành..

+HS tô màu theo yêu cầu.

- HS quan sát.

- HS nêu.

-Bằng năm phần tám băng giấy.

-Bằng năm phần tám.

- HS nêu: 3 + 2 = 5.

-2 phân số có mẫu số bằng nhau.

-Thực hiện lại phép cộng.

-Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

-1 HS lên bảng làm bài.

- HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nêu.

-Khi ta đổi chỗ các số hang trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

- HS lắng nghe.

- HS làm bài:

-1 HS tóm tắt trước lớp.

- HS làm bài vào vở..

Bài giải

Cả hai ô tô chuyển được là:

+ = (Số gạo trong kho)

Đáp số: số gạo trong kho

- HS nêu.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện..

Đánh giá bài viết
7 7.709
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm