Giáo án Toán lớp 4 bài 79: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 79: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 77: Thương có chữ số 0

Giáo án Toán lớp 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số.
  • Củng cố về chia một số cho một tích.
  • Giải toán có lời văn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 2b/86, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Giờ học toán hôm nay các em sẽ được rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số và củng cố về chia một số cho một tích.

b) Luyện tập, thực hành

Bài 1(Bỏ câu b)

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Cho HS tự đặt tính rồi tính.

708 : 354 = 2; 7552 : 236 = 32; 9060 : 453 = 20.

-GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2 (Bỏ câu b)

 -GV gọi 1 HS đọc đề bài.

-Bài toán hỏi gì?

-Muốn biết cần tất cả bao nhiêu hộp, loại mỗi hộp 160 gói kẹo ta cần biết gì trước?

-Thực hiện phép tính gì để tính số gói kẹo?

-GV yêu cầu HS tóm tắt và giải bài toán.

-GV chữa bài nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3 (Bỏ câu b)

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Các biểu thức trong bài có dạng như thế
nào?

-Khi thực hiện chia một số cho một tích chúng ta có thể làm như thế nào?

-GV yêu cầu HS về nhà làm bài.

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 3a/87 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

b) 8700 : 25 : 4

= 348 : 4

= 87

-HS nghe.

-Đặt tính rồi tính.

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 1 phép tính, cả lớp làm bài vào vở.

-HS nhận xét sau đó hai HS ngồi cạnh nhau đổi cheo vở để kiểm tra bài của nhau.

-1 HS nêu đề bài.

-Nếu mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì cần tất cả bao nhiêu hộp?

- Ta cần biết có tất cả bao nhiêu gói kẹo.

- Thực hiện phép nhân 120 x 24

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

-2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài giải

Số gói kẹo trong 24 hộp là:

24 x 120 = 2880 (gói)

Số hộp loại chứa 160 gói kẹo là:

2880 : 160 = 18 (hộp)

Đáp số: 18 hộp

-Tính giá trị của các biểu thức theo 2 cách.

- … là một số chia cho một tích.

- ... lấy số đó chia lần lượt cho các thừa số của tích

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
2 456
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm