Giáo án Toán lớp 4 bài 11: Triệu và lớp triệu

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 11: Triệu và lớp triệu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 10: Triệu và lớp triệu

Giáo án Toán lớp 4 bài 12: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Biết đọc, viết các số đến lớp triệu.
  • Củng cố về các hàng, lớp đã học.
  • Củng cố bài toán về sử dụng bảng thống kê số liệu.

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng các hàng, lớp (đến lớp triệu):

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-Gọi 4 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 4 của tiết 10.

-Kiểm tra VBT ở nhà của một số HS.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-GV: Giờ học toán hôm nay sẽ giúp các em biết đọc, viết các số đến lớp triệu.

b.Hướng dẫn đọc và viết số đến lớp triệu :

-GV treo bảng các hàng, lớp đã nói ở đồ dùng dạy học lên bảng.

-GV vừa viết vào bảng trên vừa giới thiệu: Cô (thầy) có 1 số gồm 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị.

-Bạn nào có thể lên bảng viết số trên.

-Bạn nào có thể đọc số trên.

-GV hướng dẫn lại cách đọc.

+Tách số trên thành các lớp thì được 3 lớp lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dưới từng lớp để được số
342 157 413

+Đọc từ trái sang phải. Tại mỗi lớp, ta dựa vào cách đọc số có ba chữ số để đọc, sau đó thêm tên lớp đó sau khi đọc hết phần số và tiếp tục chuyển sang lớp khác.

+Vậy số trên đọc là Ba trăm bốn mươi hai triệu (lớp triệu) một trăm năm mươi bảy nghìn (lớp nghìn) bốn trăm mười ba (lớp đơn vị).

-GV yêu cầu HS đọc lại số trên.

-GV có thể viết thêm một vài số khác cho HS đọc.

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1

-GV treo bảng có sẵn nội dung bài tập, trong bảng số GV kẻ thêm một cột viết số.

-GV yêu cầu HS viết các số mà bài tập yêu cầu.

-GV yêu cầu HS kiểm tra các số bạn đã viết trên bảng.

-GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng đọc số.

-GV chỉ các số trên bảng và gọi HS đọc số.

Bài 2

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV viết các số trong bài lên bảng, có thể thêm một vài số khác, sau đó chỉ định HS bất kì đọc số.

Bài 3

-GV lần lượt đọc các số trong bài và một số số khác, yêu cầu HS viết số theo đúng thứ tự đọc.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-GV treo bảng phụ (hoặc bảng giấy) đã kẻ sẵn bảng thống kê số liệu của bài tập và yêu cầu HS đọc.

-GV yêu cầu HS làm bài theo cặp, 1 HS hỏi, HS kia trả lời, sau mỗi câu hỏi thì đổi vai.

-GV lần lượt đọc từng câu hỏi cho HS trả lời.

-GV có thể yêu cầu HS tìm bậc học có số trường ít nhất (hoặc nhiều nhất), bậc học có số HS ít nhất (hoặc nhiều nhất), bậc học có số GV ít nhất (hoặc nhiều nhất).

4.Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.

- 4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS cả lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

+ Đọc và viết số trên bảng phụ của Gv.

-HS nghe GV giới thiệu bài.

-1 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết vào giấy nháp.

-Một số HS đọc trước lớp, cả lớp nhận xét đúng/ sai.

-HS thực hiện tách số thành các lớp theo thao tác của GV.

-Một số HS đọc cá nhân, HS cả lớp đọc đồng thanh.

-HS đọc đề bài.

-1 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết vào VBT. Lưu ý viết số theo đúng thứ tự các dòng trong bảng.

-HS kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn.

-Làm việc theo cặp, 1 HS chỉ số cho HS kia đọc, sau đó đổi vai.

-Mỗi HS được gọi đọc từ 2 đến 3 số.

-Đọc số.

-Đọc số theo yêu cầu của GV.

-3 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết vào vở.

-HS đọc bảng số liệu.

-HS làm bài.

-3 HS lần lượt trả lời từng câu hỏi trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

-Số trường ít nhất là Trung học phổ thông, có số trường nhiều nhất là tiểu học.

-Bậc học có số HS nhiều nhất là Tiểu học, có số HS ít nhất là Trung học phổ thông.

-Bậc học có số GV nhiều nhất là Tiểu học, có số GV ít nhất là Trung học phổ thông.

Đánh giá bài viết
1 812
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm