Giáo án Toán lớp 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 4 bài 3: Ôn tập các số đến 100 000

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Ôn luyện tính nhẩm
  • Ôn luyện tính cộng, trừ các số có năm chữ số, nhân chia số có năm chữ số với số có một chữ số
  • So sánh các số đến 100 000.
  • Đọc bảng thống kê và tính toán, rút ra một số nhận xét từ bảng thống kê.
  • Luyện tập đọc bảng thống kê và tính toán, rút ra một số nhận xét từ bảng thống kê.

II. Đồ dùng dạy học:

GV kẻ sẵn bảng số trong bài tập 5 lên bảng phụ.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

- GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướùng dẫn luyện tập thêm của tiết 1, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS.

- GV chữa bài, nhận xét và ghi điểm cho HS.

3.Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Giờ học Toán hôm nay các em sẽ tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000.

b. Hướng dẫn ôn tập:

Bài 1:

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài toán.

- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau thực hiện tính nhẩm trước lớp, mỗi HS nhẩm một phép tính trong bài.

- GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS làm vào vở.

Bài 2:

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn, nhận xét cả cách đặt tính và thực hiện tính.

- GV có thể yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện tínhcủa các phép tính vừa thực hiện.

Bài 3:

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Sau đó yêu cầu HS nêu cách so sánh của một cặp số trong bài.

- GV nhận xét và ghi điểm.

Bài 4:

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV hỏi: Vì sao em sắp xếp được như vậy?

Bài 5:

- GV treo bảng số liệu như bài tập 5/ SGK và hướng dẫn HS vẽ thêm vào bảng số liệu.

- GV hỏi: Bác Lan mua mấy loại hàng, đó là những hàng gì? Giá tiền và số lượng của mỗi loại hàng là bao nhiêu?

- Bác Lan mua hết bao nhiêu tiền bát? Em làm thế nào để tính được số tiền ấy?

- GV điền số 12 500 đồng vào bảng thống kê rồi yêu cầu HS làm tiếp.

- Gv chấm bài

4.Củng cố- Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện thêm.

- Chuẩn bị bài tiết sau.

- 3 HS lên bảng làm bài.

- 5 HS đem VBT lên GV kiểm tra.

7000 + 300 + 50 + 1 = 7 351

6000 + 200 + 3 = 6 203

6000 + 200 + 30 = 6 230

5000 + 2 = 5 002

- HS nghe GV giới thiệu bài.

- Tính nhẩm.

- Vài HS nối tiếp nhau thực hiện nhẩm.

- HS đặt tính rồi thực hiện các phép tính.

- Cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 4 HS lần lượt nêu phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

- So sánh các số và điền dấu >, <, =.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

- HS nêu cách so sánh.

- HS so sánh và xếp theo thứ tự:

a) 56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) 92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

- HS nêu cách sắp xếp.

- HS quan sát và đọc bảng thống kê số liệu.

- 3 loại hàng, đó là 5 cái bát, 2 kg đường và 2 kg thịt.

- Số tiền mua bát là:

2500 x 5 = 12 500 (đồng)

- HS tính:

Số tiền mua đường là:

6 400 x 2 = 12 800 (đồng)

Số tiền mua thịt là:

35 000 x 2 = 70 000 (đồng)

- HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 848
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm