Giáo án Toán lớp 4 bài 30: Phép trừ

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 30: Phép trừ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 28: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 29: Phép cộng

Giáo án Toán lớp 4 bài 31: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Củng cố kĩ năng thực hiện tính trừ có nhớ và không nhớ với các số tự nhiên có bốn, năm, sáu chữ số.
  • Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ.

II. Đồ dùng dạy học:

Vẽ sẵn sơ đồ bài 3 trên bảng phụ.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 4 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 2b, 4 của tiết 29, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Ghi tựa: Phép trừ.

b.Củng cố kĩ năng làm tính trừ:

-GV viết lên bảng hai phép tính trừ 865279 – 450237 và 647253 – 285749, sau đó yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

-GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của hai bạn trên bảng cả về cách đặt tính và kết quả tính.

-GV hỏi HS vừa lên bảng: Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình ?

-GV nhận xét sau đó yêu cầu HS khác trả lời câu hỏi: Vậy khi thực hiện phép trừ các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào ? Thực hiện phép tính theo thứ tự nào ?

c.Hướng dẫn luyện tập :

Bài 1

-GV yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính, sau đó chữa bài. Khi chữa bài; GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của một số phép tính trong bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2a

-GV yêu cầu HS tự làm bài vào bảng con, sau đó gọi 1 HS đọc kết quả làm bài trước lớp.

-GV theo dõi, giúp đỡ những HS kém trong lớp

Bài 3

-GV gọi 1 HS đọc đề bài.

-GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và nêu cách tìm quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

-GV yêu cầu HS làm bài.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập 2b và chuẩn bị bài sau.

-2 em thực hiện bài 2b.

-2 HS lên bảng thực hiện bài 4.

a) x – 363 = 975

x = 975 + 363

x=1338

b) 207 + x = 815

x = 815 – 207

x = 608

-HS lắng nghe.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào nháp.

-HS kiểm tra bài bạn và nêu nhận xét.

-HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính:

647 253 – 285 749 (như SGK).

-Ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính:

987 864 839 084

783 251 246 937

204 613 592 147

-Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

-2 em lên bảng thực hiện

48 600 65 102

9 455 13 859

39 145 51 243

-HS đọc.

-HS nêu: Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là hiệu quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh và quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang.

Bài giải

Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh dài:

1 730 – 1 315 = 415 (km)

Đáp số: 415 km

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
4 1.444
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm