Giáo án Toán lớp 4 bài 63: Nhân với số có 3 chữ số

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 63: Nhân với số có 3 chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giáo án Toán lớp 4 bài 62: Nhân với số có 3 chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 64: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Biết cách thực hiện phép nhân với số có 3 chữ số (trường hợp có chữ số hàng chục là 0).
  • Áp dụng phép nhân với số có 3 chữ số để giải các bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1c, nêu cách thực hiện và kết quả của bài 2, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài nhận xét cho điểm HS.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài

-Giờ học toán các em sẽ tiếp tục học cách thực hiện nhân với số có ba chữ số.

b. Phép nhân 258 x 203

-GV viết lên bảng phép nhân 258 x 203 yêu cầu HS thực hiện đặt tính để tính.

-Em có nhận xét gì về tích riêng thứ hai của phép nhân 258 x 203?

-Vậy nó có ảnh hưởng đến việc cộng các tích riêng không?

-Giảng vì tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0 nên khi thực hiện đặt tính 258 x 203 thông thường chúng ta không viết tích riêng này. Khi đó ta viết như sau:

258

x 203

774

516

52374

-Các em cần lưu ý khi viết tích riêng thứ ba 516 phải lùi sang trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

-Cho HS thực hiện đặt tính và tính lại phép nhân 258 x 203 theo cách viết gọn.

c. Luyện tập, thực hành

Bài 1a

-Yêu cầu HS tự đặt tính và tính

-GV nhận xét cho điểm HS

Bài 2

-Yêu cầu HS thực hiện phép nhân 456 x 203, sau đó so sánh với 3 cách thực hiện phép nhân này trong bài để tìm cách nhân đúng, cách nhân sai.

-Theo các em vì sao cách thực hiện đó sai.

-GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 3 (làm bài vào vở)

-Gọi HS đọc đề

-Yêu cầu HS tự làm bài

-GV nhận xét và cho điểm HS

Tóm tắt

1 ngày 1 con gà ăn: 104g

10 ngày 375 con gà ăn:?

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 1b,c /73 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

1c) 3124

x 213

9372

3124

6248

665412

-HS nghe.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào nháp.

258

x 203

774

000

516

52374

-Tích riêng thứ hai toàn gồm những chữ số 0.

-Không. Vì bất cứ số nào cộng với 0 cũngbằng chính số đó.

-HS làm vào nháp.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con.

a) 523

x 305

2615

1569

159515

-HS đổi chéo bảng để kiểm tra bài của nhau.

-HS làm bài.

+Hai cách thực hiện đầu là sai, cách thực hiện thứ ba là đúng.

+ Hai cách thực hiện đầu tiên sai vì 912 là tích riêng thứ ba, phải viết lùi về bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất nhưng cách 1 lại viết thẳng cột với tích riêng thứ nhất, cách 2 chỉ viết lùi 1 cột.

-Cách thực hiện thứ ba là đúng vì đã nhân đúng, viết đúng vị trí của các tích riêng.

-HS đọc đề toán.

Bài giải

Số kg thức ăn trại đó cần cho 1 ngày là:

104 x 375 = 39 000 (g)

39 000 g = 39 kg

Số kg thức ăn trại đó cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

Đáp số: 39 kg

-HS.

Đánh giá bài viết
1 837
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm