Giáo án Toán lớp 4 bài 64: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 64: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 62: Nhân với số có 3 chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 63: Nhân với số có 3 chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 65: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Nhân với số có hai,ba chữ số.
  • Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, tính chất nhân 1 số với tổng (hoặc một hiệu) để tính giá trị của biểu thức theo cách thuận tiện.
  • Tính giá trị của biểu thức số, giải bài toán có lới văn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1b,c/73, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-GV nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1

-Các em hãy tự đặt tính và tính

-GV chữa bài và yêu cầu HS

+ Nêu cách nhân nhẩm 345 x 200

+ Nêu cách thực hiện 273 x 24 và 403 x 364 (làm bài bảng con)

-GV nhận xét cho điểm.

Bài 2c

-Cho HS nêu đề bài, sau đó tự làm bài.

-GV chữa bài, yêu cầu HS nêu cách nhân nhẩm 95 x11.

-Nhận xét cho điểm HS.

Bài 3

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

-GV chữa bài và hỏi:

+ Em đã áp dụng tính chất gì để biến đổi
142 x 12 + 142 x 18 = 142 x (12 + 18) hãy phát biểu tính chất này.

-GV hỏi tương tự với các trường hợp còn lại.

-GV hỏi thêm về cách nhân nhẩm 365 x 10 và 100 x 18

-Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 5

-Gọi HS nêu đề bài

-Hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b thì diện tích của hình được tính như thế
nào ?

-Yêu cầu HS làm phần a.

4.Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 2a, b; 4 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học

-HS ln bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

173404 264418

-HS nghe.

-1 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.

-HS nhẩm:

345x 2 = 690

Vậy 345x200 = 69 000

+ 2 HS lần lượt nêu trước lớp

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

2c) 95 x 11 x 206

= 1045 x 206 = 215270

- Hs: Tính bằng cách thuận tiện

a) 142 x 12 + 142 x 18 = 142 x (12 +18)

= 142 x 30

= 4260

b) 49 x 365 – 39 x 365 = 365 x (49 – 39)

= 365 x 10

= 3650

c) 4 x 18 x 25 = 4 x 25 x18

= 100 x 18 = 1800

+Áp dụng tính chất một số nhân với một tổng: Muốn nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại với nhau.

+ Áp dụng tính chất một số nhân với một hiệu

+ Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân.

-HS nêu.

-1 HS đọc.

- S = a x a

-Nếu a = 12 cm, b = 5 cm thì:
S = 12 x 5 = 60 (cm2)

-Nếu a = 15 m, b = 10 m thì:

S = 15 x 10 = 150 (m2)

-HS.

Đánh giá bài viết
1 445
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm