Giáo án Toán lớp 4 bài 3: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 3: Ôn tập các số đến 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 4 bài 4: Biểu thức có chứa một chữ

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Ôn luyện về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000.
  • Luyện tính nhẩm, tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
  • Củng cố bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

- GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 2.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

- GV: Giờ học toán hôm nay các em tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000.

b.Hướng dẫn ôn tập:

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào VBT.

Bài 2

- GV cho HS tự thực hiện phép tính.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

- GV cho HS nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức rồi làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài toán, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài, có thể yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng chưa biết của phép cộng, số bị trừ chưa biết của phép trừ, thừa số chưa biết của phép nhân, số bị chia chưa biết của phép chia.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 5

- GV gọi 1 HS đọc đề bài.

- GV: Bài toán thuộc dạng toán gì?

- GV chữa bài và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

- 3 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe GV giới thiệu bài.

- HS làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 2 phép tính.

- HS nêu cách đặt tính, thực hiện tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia trong bài.

- 4 HS lần lượt nêu:

+ Với các biểu thức chỉ có các dấu tính cộng và trừ, hoặc nhân và chia, chúng ta thực hiện từ trái sang phải.

+ Với các biểu thức có các dấu tính cộng, trừ, nhân, chia chúng ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau.

+ Với các biểu thức có chứa dấu ngoặc, chúng ta thực hiện trong dấu ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- 4 HS lên bảng thực hiện tính giá trị của bốn biểu thức, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- HS nêu: Tìm x (x là thành phần chưa biết trong phép tính).

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- HS trả lời yêu cầu của GV.

- HS đọc đề bài.

- Toán rút về đơn vị.

- HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 490
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm