Giáo án Toán lớp 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100 000

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Ôn tập về đọc viết các số trong phạm vi 100 000.
  • Ôn tập viết tổng thành số.
  • Ôn tập về chu vi của một hình.
  • Làm nhanh, chính xác các dạng toán nêu trên (HS yếu làm được các dạng toán nêu trên ở mức độ đơn giản).

II. Đồ dùng dạy học:

GV vẽ sẵn bảng số trong bài tập 2 lên bảng.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

- GV hỏi: Trong chương trình Toán lớp 3, các em đã được học đến số nào?

- Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về các số đến 100 000.

- GV ghi tựa lên bảng.

b.Dạy – học bài mới

Bài 1:

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài và yêu cầu HS nêu quy luật của các số trên tia số a và các số trong dãy số b.GV đặt câu hỏi gợi ý HS:

Phần a:

+ Các số trên tia số được gọi là những số gì?

+ Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

Phần b:

+ Các số trong dãy số này được gọi là những số tròn gì?

+ Hai số đứng liền nhau trong dãy số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

Như vậy, bắt đầu từ số thứ hai trong dãy số này thì mỗi số bằng số đứng ngay trước nó thêm 1000 đơn vị.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài với nhau.

- Gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu HS 1 đọc các số trong bài, HS 2 viết số, HS 3 phân tích số.

- GV yêu cầu HS cả lớp theo dõi và nhận xét, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3:

- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm.

Bài 4:

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Muốn tính chu vi của một hình ta làm thế nào?

- Nêu cách tính chu vi của hình MNPQ ,và giải thích vì sao em lại tính như vậy?

- Nêu cách tính chu vi của hình GHIK và giải thích vì sao em lại tính như vậy?

- Yêu cầu HS làm bài.

4.Củng cố- Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài cho tiết sau.

- Số 100 000.

- HS lặp lại.

- HS nêu yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vào vở bài tập.

- Các số tròn chục nghìn.

- Hơn kém nhau 10 000 đơn vị.

- Là các số tròn nghìn.

- Hơn kém nhau 1000 đơn vị.

- 2 HS lên bảmg làm bài, HS cả lớp làm vào VBT.

- HS kiểm tra bài lẫn nhau.

- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- 2 HS lên bảng làm bài, các HS khác làm bài vào VBT. Sau đó, HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng của bạn.

- Tính chu vi của các hình.

- Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó.

- Ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân tổng đó với 2.

- Ta lấy độ dài cạnh của hình vuông nhân với 4.

- HS làm bài vào VBT, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài với nhau.

Đánh giá bài viết
8 4.435
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm