Giáo án Toán lớp 4 bài 65: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 65: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 63: Nhân với số có 3 chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 64: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 66: Một tổng chia cho một số

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Củng cố về đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích đã học.
  • Kĩ năng thực hiện tính nhân với số có hai, ba chữ số.
  • Các tính chất của phép nhân đã học.
  • Lập công thức tính diện tích hình vuông.

II. Đồ dùng dạy học:

Đề bài tập 1 viết sẵn lên bảng phụ

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 2a,b; 4/74, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-GV nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng

b ) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1(cột 1 của các phần a,b,c)

-GV yêu cầu HS tự làm bài

-GV sửa bài yêu cầu 3 HS trả lời về cách đổi đơn vị của mình:

+ Nêu cách đổi 1 200 kg = 12 tạ?

+ Nêu cách đổi 15 000kg = 15 tấn

+ Nêu cách đổi 800 cm2 = 8 dm2

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV gợi ý: Áp dụng các tính chất đã học của phép nhân chúng ta có thể tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-GV gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS tóm tắt bài toán

+Để biết sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được bao nhiêu lít chúng ta phải biết gì?

Bài giải

1 giờ 15 phút = 75 phút

Số lít nước vòi 1 chảy được là

25 x75 = 1 875 (lít)

Số lít nước vòi 2 chảy được là

15 x75 = 1 125 (lít)

Trong 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được vào bể số lít nước là

1875 + 1125 = 3000 (lít)

Đáp số: 3000 lít

Bài 5

-Các em hãy nêu cách tính diện tích hình vuông?

-Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích của hình vuông tính như thế nào?

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập cột 2 của bài 1a,b,c; 5 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

2a) 95 + 11 x 206

= 95 + 2266 = 2361

2b) 95 x 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho mỗi phòng học là:

3 500 x 8 = 28 000 (đồng)

Số tiền cần để mua bóng điện lắp đủ cho 32 phòng là:

28 000 x 32 = 896 000 (đồng)

Đáp số: 896 000 đồng

- 3 HS lên bảng làm 1 phần, mỗi em làm 1 phần, HS cả lớp làm bài vào PBT.

+ Vì 100 kg = 1 tạ

Mà 1200: 100 = 12

Nên 1200 kg = 12 tạ

+ Vì 1 000kg = 1 tấn

Mà 15000: 1000 = 15

Nên 15000 kg = 15 tấn

+Vì 100 cm2 = 1 dm2

Mà 800: 100 = 8

Nên 800 cm2 = 8 dm2

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 phần (phần a, b phải đặt tính), cả lớp làm bài vào vở.

c) 45 x 12 + 8

= 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8)

= 45 x 20 = 900

-1 HS nêu.

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 phần, cả lớp làm bài vào vở.

a) 2 x 39 x 5 = 2 x 5 x 39

= 10 x 39 = 390

b) 302 x 16 + 302 x 4 = 302 x (16 + 4)

= 302 x 20 = 6040

c) 769 x 85 – 769 x 75 = 769 x (85 – 75)

= 769 x 10 = 7690

- HS đọc đề toán.

+Phải biết sau 1 giờ 15 phút mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước, sau đó tính tổng số lít nước của mỗi vòi.

-Cho HS làm bài vào vở

-Muốn tính diện tích hình vuông chúng ta lấy cạnh nhân cạnh.

-Là a x a

-HS ghi nhớ công thức.

-HS.

Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm